Podešavanje integracije Shopsy

Za povezivanje sa Shopsy POS aplikacijom potrebno je dozvoliti pristup spoljnim aplikacijama i dodeliti pristupne podatke u Minimaxu. 

Te parametre određuje svaki korisnik za sebe.


Postupak u Minimax-u 

Na početnoj strani izaberemo Moj profil.

Potom Uredi osnovne podatke:

Kada uđemo u SAOP korisnički nalog, spustimo se na dno ekrana do dela Lozinke za pristup spoljnim aplikacijama.

Izaberemo Nova aplikacija.

Unesemo sledeće podatke (User):

  • ime aplikacije (sami birate)
  • Korisničko ime (sami birate)
  • Lozinka (sami birate)
  • Ponovite prethodno unetu lozinku.

 


Otvaranje naloga korisnika Minimax-a na sajtu shopsy.rs


Potrebno je pored osnovnih podataka uneti i KOD PREPORUKE gde je potrebno upisati minimaxrs kako biste dobili besplatne dodatke za integraciju:
Nakon otvaranja naloga, potrebno je ispratiti sledeće korake: Podešavanja > Podešavanja proširenja > Prenos u finansije MinimaxKorisnik unosi Minimax korisničko ime i lozinku koju je uneo kroz moj profil u Minimax-u za povezivanje sa spoljnim aplikacijama.Nakon unosa pristupnih podataka u polju organizacija će se pojaviti Minimax korisnik sa istim PIB-om koji je registrovan u Shopsy-ju.

Nakon toga potrebno je kliknuti na opciju popunite polja sa podrazumevanim vrednostima kako bi se uradila sinhronizacija podataka. U ovom delu možete podesiti način prenosa knjiženja u Minimax-u (konta kupaca, dobavljača..).

Sinhronizacija podataka podrazumeva inicijalno preuzimanje podataka, odnosno povuku se šifarnici koji su potrebni (stranaka, artikala, kontni plan).  Nakon ovog preuzimanja šifarnika, stranke se mogu unositi u oba programa. Shopsy prilikom slanja podataka u Minimax, proverava da li stranka već postoji i ukoliko ne postoji otvara je kao novu.

Artikli se otvaraju tamo gde je robno.

Shopsy aplikacija zahteva barkodove na artiklima. U Minimax-u ovaj podatak se unosi u polje <Kod >na artiklu:

Ukoliko, prilikom sinhronizacije šifarnika ovo polje nije popunjeno, u Shopsy se kao barcode upiše šifra artikla. U slučaju da u šifri artikla imamo znakove ili razmak, potrebno je u kod na artiklu da prepišemo šifru bez znakova ili razmaka (L-pfr ne prihvata takav barcode).

Prilikom sinhronizacije artikala iz Minimax-a, Shopsy preuzima cene iz maloprodajnog cenovnika ( informacija o skladištu je uneta u podešavanju Shopsy prenosa) a ukoliko ne postoji artikal u maloprodajnom cenovniku, cenu preuzima sa podešavanja artikla.  Zbog toga je veoma BITNO da podešavanje prikaza cena u Minimax-u bude podešeno na <cene sa PDV-om>

Kroz podešavanje organizacije>Periodi za PDV:


treba da bude podešen unos i štampa vrednosti sa PDV-om:

U ovom tekstu