Kopiranje više radnih naloga u jedan izdati račun

Na jedan izlazni račun možemo da kopiramo više radnih naloga.

  1. Kada odemo u Poslovanje > Radni nalozi, kliknemo na dugme Maosvne obrade.
  2. Na drugom koraku izaberemo opciju Kopiranja u izdate račune.
  3. Nastavimo sa klikom na dugme Napred i označimo radne naloge koje želimo da kopiramo u jedan račun
  4. Na sledećem koraku proverimo izbor redova i nastavimo dalje klikom na Napred
  5. Zatim izaberemo još opciju izbora cena. Tu odredimo da li se one prepisuju iz cenovnika ili iz radnog naloga.*Ako smo već kreirali račun za određenu stranku a ostavili smo ga u Nacrtu, označene radne naloge možemo pridodati na već krairan račun izborom polja -> "Dodati na račun".


    6. Postupak zaključujemo klikom na dugme Napred, pa potom U redu. Ovde možemo proveriti izveštaj i preko modula Izdati računi pogledati nacrt napravljenog računa.

U ovom tekstu