Obračun plate - u skladu sa ekonomskim merama vlade

U skadu sa ekonomskim merama vlade Republike Srbije u vreme pandemije COVID 19 obračun plate u programu radimo kao i do sada.

Naš predlog određenih izmena u vezi naloga za plaćanje je sledeći:


  1. U podešavanju organizacije > TR organizacije > Nov - unesete nov namenski tekući račun sa kojeg ćete isplaćivati minimalni iznos plate
  2. Obračun plate radite klasično kao i do sada kroz Plata > Obračun plate > Nov
    -Na prvom koraku plate unesete datum isplate 04.01.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                       Napomena: Za radnike sa subvencijom 21ž za datum isplate je potrebno staviti 31.12.2020. i na Poreskoj izmeniti datum ručno na 04.01.2021., jer je za svaku godinu različit procenat olakšice za doprinos za PIO i porez, pa je prvobitno da obračun plate bude ispravan.                             
  3.  Kada formirate naloge za plaćanje na trećem koraku plate - na samom nalogu iskoristite opciju RAZDELI UPLATU 

Razdelite uplatu na deo koji dobijate od države i na deo koji plaća organizacija.
Formiraće se dva naloga na osnovu ove opcije.

4. Kada budete štampali ili radili izvoz naloga za plaćanje možete u delu *plati sa računa* označati namenski račun koji ste uneli u prvom koraku


U ovom tekstu