Da li mogu da isključim obračun obustava samo za određeni obračun?


  • Iz menija izaberemo Plate > Obračun plata.
  • Kliknemo na Nova plata > ili na link od postojećeg nezaključenog obračuna.
  • Kliknemo na Uredi.  
  • Na polju Obračun obustava uklonimo kvačicu.
  • Kliknemo na Sačuvaj
  • Kliknemo na napred >> 

i nastavimo sa standardnim obračunom plate a zbog ovakvog podešavanja obustave se neće obračunavati na ovom obračunu.

Ukoliko želimo da nam se obustave obračunaju na nekom od narednih obračuna, moramo na željenom obračunu vratiti oznaku na polje Obračun obustava.

U ovom tekstu