StockEntry (Promet zaliha)

API https://moj.minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/StockEntry

Opis

Interfejs je namenjen za prenos prometa zaliha. 

API interfejs omogućava:

StockEntry - podaci prometa zaliha:


Podatak

Opis

StockEntryType

Podatak označava vrstu prometa zalihe. Obvezan podatak. 

Izabere se:

 • I – izdavanje
 • P – prijem
 • L - lična upotreba

StockEntrySubtype

Podvrsta prometa. Obvezan podatak. 

Izabere se:

Pri izdavanju (StockEntryType = I) >

 • S - izdavanje stranci.
 • P - izdavanje u proizvodnju.
 • L - izdavanje u skladište
 • R - u skladište u izdavanje stranci


Pri prijemu (StockEntryType = P) >

 • S - prijem od stranke.
 • P - prijem iz proizvodnje.
 • L - prijem iz skladišta
 • R - Iz skladišta u  izdavanje stranci

Date

Datum prometa. Obvezan podatak.

Number

Broj prometa zalihe, samo za čitanje.

Customer

Stranka.

Unese se ID stranke – stranku izaberemo iz šifarnika stranaka, koju ispisujemo pozivom metode GetCustomers.

Analytic

Analitika.

Unese se ID analitike – analitiku izaberemo iz šifarnika analitika, koju ispisujemo pozivom metode GetAnalytics.

Rabate

Odstotak rabata.

Description

Opis prometa.

ValueOfReceipt

Ukupna vrednost prijema. Podatak se unosi pri prijemu od dobavljača.

PercentOfDirectCostsOfPurchase

Procenat zavisnih troškova. Podatak se unosi pri prijemu od dobavljača.

Currency

Novčana jedinica. Podatak se unosi pri prijemu od dobavljača.

Unosi se ID novčane jedinice - novčanu jedinicu izaberemo iz šifarnika novčanih jedinica, koju ispisijumo pozivom metode GetCurrencies.

ExchangeRate

Kurs. Podatsk se unosi pri prijemu od dobavljača. Ukoliko nije upisan, predlaže se na osnovu novčane jedinice i datuma. 

DeliveryNoteReportTemplate

Podešavanje ispisa za štampanje otpremnice. Podatak se unosi pri izdavanju stranci i pri prenosu između skladišta.

Unese se ID podešavanja ispisa – podešavanje ispisa izaberemo iz šifarnika podešavanja ispisa, koji ispisujemo pozivom metode GetReportTemplates.

Za otpremnicu se izabere podešavanje ispisa, kome je DisplayType = DO.

DeliveryNoteDescriptionAbove

Opis iznad, koji će biti odštampan kao gornji opis na otpremnici. Podatak se unosi pri izdavanju stranci i pri prenosu između skladišta.

DeliveryNoteDescriptionBelow

Opis ispod, koji će biti odštampan kao donji opis na otpremnici. Podatak se unosi pri izdavanju stranci i pri prenosu između skladišta.

AddresseeName

Sledeći podaci se unose pri izdavanju stranci i pri prenosu izmedju skladišta:

Naziv adresanta.

AddresseeAddress

Adresa adresanta.

AddresseePostalCode

Poštanski broj adresanta.

AddresseeCity

Naziv pošte adresanta.

AddresseeCountry

Država adresanta.

Unese se ID države – državu izaberemo iz šifarnika država, koji upisujemo pozivom metode GetCountries.

AddresseeCountryName

Naziv države adresanta, koja će se prikazivati na otpremnici. Podatak se unosi, ukoliko AddresseeCountry nije domaća država.

RecipientName

Sledeći podatci se unose pri izdavanju stranci i pri prenosu izmedju skladišta.

Naziv primaoca.

RecipientAddress

Adresa primaoca.

RecipientPostalCode

Poštanski broj primaoca.

RecipientCity

Naziv pošte primaoca.

RecipientCountry

Država primaoca.

Unosi se ID države – državu izaberemo iz šifarnika država, koje upisujemo pozivom metode GetCountries.

RecipientCountryName

Naziv države primaoca, koji će se prikazati na otpremnici. Podatak se unosi, ukoliko RecipientCountry nije domaća država.

Status

Status prometa zaliha:

 • O - nacrt.
 • P - potvrđen.

StockEntryRows

Spisak redova prometa zaliha.

Account


StockEntryRow - podaci na redovima prometa zaliha

StockEntryRow

Podatak

Opis

RowNumber

Redni broj reda.

Item

Artikal, obvezan podatak.

Unose se ID artikla – artikal izaberemo iz šifarnika artikala, koji upisujemo pozivom metode GetItems.

ItemNameNaziv artikla.
Unosimo opcioni naziv artikla. U koliko nema podatka, u to polje se prepiše podatak iz naziva izabranog artikla, koji pošaljemo preko podatka Item.

WarehouseFrom

Skladište iz. Podatak se unosi pri izdavanju i pri prenosu izmedju skladišta.

Unese se ID skladišta – skladište izaberemo iz šifarnika skladišta, kojeg ispisujemo pozivom metode GetWarehouses.

WarehouseTo

Skladište U. Podatak se unosi pri prijemu i pri prenosu izmedju skladišta.

Unese se ID skladišta – skladište izaberemo iz šifarnika skladišta, koji ispisujemo pozivom metode GetWarehouses.

Quantity

Količina.

Price

Cena. Podatak se unosi pri unosu prijema.

DiscountPercent

Odstotak popusta.

LinkedStockEntryRow

Povezan red zalihe - podatak se unosi samo pri povratu kupca i povratu dobavljaču. Unese se StockEntryRowId izvornog reda, na osnovu kog se unosi povrat.

MarginPercent

Odstotak marže. Podatak se unosi pri prijemu od dobavljača.

SellingPrice

Prodajna cena.

Unos prodajne cene je zavistan od podešavanja Unosa cena u šifarniku Artikala na period za PDV.

Podatak o ovom podešavanju možemo dobiti pozivom API metode GetItemsSettings za artikal.

Value

Vrednost reda.

SerialNumber

Serijski broj. Podatak se unosi pri izdavanju, ukoliko imamo u podešavanju organizacije podešeno, da se serijski brojevi unose.

AveragePrice

Prosečna nabavna cena artikla. Podatak nije nužno ažuran u slučaju da smo uneli promet pre obrade prometa i da  je za ažurne podatke potrebno ponovno uraditi vrednovanje/knjiženje zaliha.


Primeri

Važno:

Medju podacima u JSON zapisima u nastavku su navedeni nasumični ID-ji, koje je potrebno pre poziva zameniti sa pravilnim ID-jima, koji pripadaju organizaciji i njih dobijamo pozivom odgovarajućih metoda:

Nasumični (testni) podaci  u primeru su:


Unos novog izdavanja stranci

Metoda: AddStockEntry

Primer prikazuje unos novog izdavanja stranci sa minimalnim kompletom podataka.

{
  "StockEntryType": "I",
  "StockEntrySubtype": "S",
  "Date": "2020-05-25T00:00:00",
  "Customer": {
    "ID": 111111
  },
  "AddresseeName":"Naziv naslovnika",
  "AddresseeAddress":"Naslov naslovnika",
  "AddresseeCountry":{
    "ID":192
  },
  "AddresseePostalCode":1000,
  "AddresseeCity":"Bled",
  "StockEntryRows": [{
      "RowNumber": 1,
      "Item": {
        "ID": 222222
      },
      "WarehouseFrom": {
        "ID": 2405
      },
      "Quantity": 123
    },
    {
      "RowNumber": 1,
      "Item": {
        "ID": 222222
      },
      "WarehouseFrom": {
        "ID": 2405
      },
      "Quantity": 456
    }
  ], }


Unos novog prijema od dobavljača

Metoda: AddStockEntry

Primer prikazuje unos novog prijema od dobavljača sa minimalnim kompletom podataka.

{
  "StockEntryType": "I",
  "StockEntrySubtype": "S",
  "Date": "2020-05-25T00:00:00",
  "Customer": {
    "ID": 8656853
  },
  "AddresseeName":"Naziv naslovnika",
  "AddresseeAddress":"Naslov naslovnika",
  "AddresseeCountry":{
    "ID":192  },
  "AddresseePostalCode":1000,
  "AddresseeCity":"Bled",
  "Currency":{
    "ID":7  },
  "StockEntryRows": [{
      "RowNumber": 1,
      "Item": {
        "ID": 299800
      },
      "WarehouseFrom": {
        "ID": 2405
      },
      "Quantity": 123
    },
    {
      "RowNumber": 1,
      "Item": {
        "ID": 299800
      },
      "WarehouseFrom": {
        "ID": 2405
      },
      "Quantity": 456
    }
  ], }
U ovom tekstu