Subvencija po članu 21z ZPDG i članu 45ž Zakona o doprinosima

Sa novom verzijom programa sada je dostupna nova olakšica, po članu 21z ZPDG i članu 45ž Zakona o doprinosima, za novozaposlene koji u periodu od 01.01.2019. do 28.02.2022. nisu imali status osiguranika zaposlenog, preduzetnika, ni osnivača zaposlenog u svom društvu.

Ova olakšica važi za isplate zarada od 01.03.2022. zaključno sa 31.12.2024. godine i podrazumeva oslobađanje plaćanja obaveza: 

  • 70% poreza
  • 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) na teret zaposlenog i na teret poslodavca


Na podešavanju radnika potrebno je na trećem tabu Podaci za lična primanja u delu Podaci za subvencije čekirati Subvencija po članu 21z


Kao jedan od tri uslova za ovu subvencije, propisano je da iznos mesečne zarade ne može biti manji od 76.500,00 (bruto 1).
U programu ne postoji kontrola ovog dela pa je potrebno voditi računa o unosu iznosa zarade kod podešavanja radnika (podaci za lična primanja).Za ovu olakšicu u PPP-PD šifra vrste prihoda je 1 01 101 37 0U ovom tekstu