Poreski periodi ako je firma u sistemu PDV

*Napomena: Ako firma nije u sistemu PDV-a ovo se ne popunjava, a ako je popunjeno treba da se obriše. U ovom delu programa se podešava od kog datuma smo ušli u sistem PDV obračuna, i polje KRAJ treba da bude prazno osim ako nismo izašli iz sistema za PDV.

 

Kada otvorimo novu organizaciju, određujemo osnovna podešavanja za obračun PDVa; da li smo u sistemu PDVa i kakav poreski period koristimo.

Podaci se zapisuju u  Podešavanja organizacije > Periodi za PDV, a možemo ih i naknadno menjati:

  • dodajemo novi period PDV-a,
  • uređujemo periode PDv-a ili
  • brišemo poreske periode.

 


Period za PDV označava trajanje statusa nekog obveznika.

Nov period za PDV unosimo samo ako se status promeni.

Primeri:

  • organizacija ulazi u sistem PDV-a
  • tromesečni obveznik postaje mesečni obveznik i obrnuto.

Unos perioda za PDV:

 

1. Iz menija Izaberemo Podešavanja organizacije > Periodi za PDV.

2. Kliknemo na Nov.

3. Unesemo Datum početka (ovaj podatak označava prvi dan perioda obračunavanja PDV, koji ćemo raditi preko programa Minimax).

4. Unesemo Datum kraja. Ovaj podatak unosimo samo prilikom menjana statusa i označava poslednji dan obračunavanja PDVa pod tim statusom.

5. Odredimo Poreski obveznik (ovaj podatak označava period izveštavanja PDV - mesečni ili tromesečni).

6. Kliknemo na dugme Sačuvaj.

 

 


Podaci koji zatim slede mogu da se unesu jednom u ovom delu i onda kod otvaranja perioda za PDV ne moraju da se popunjavaju:

 

Podaci zastupnika:

Unesemo Naziv zastupnika

Unesemo Identifikacioni broj zastupnika, ako ga imate - ovaj podatak se ispisuje na obračunu PDV-a.

Unesemo JMBG zastupnika -  ovaj podatak se ispisuje na obračunu PDV-a.

 

Podaci potpisnika: 

 

Unesemo Mesto potpisnika -  ovaj podatak se ispisuje na obračunu PDV-a.

Unesemo Odgovornu osobu (ime pa prezime)- ovaj podatak se ispisivao na starom obračunu PDV-a, sada služi za ličnu evidenciju

Unesemo e-mail adresu

 Kliknemo na Sačuvaj.

 

 

Napomena:

- da bi radili obračun PDV idemo u Knjigovodstvo > Obračun PDV. Tu otvaramo nov obračunski period za određeni mesec ili period i kad je gotov, a podaci provereni tu ga i zatvaramo (potvrđujemo)

- prikaz cena u šifarniku zavisi od podešavanja u Podešavanja organizacije (gore desno ikona zupčanika) > Period za PDV...
Kliknete na datum idete na Uredi > i tu birate kakav je prikaz cena u šifarniku.
Ako je uređeno kao na slici ispod onda je u šifarniku prikaz cena sa PDV i u dnevnom izveštaju unosi se ceo iznos a program izbija PDV (za maloprodaju zgodno)... a cene na računu se prikazuju sa PDV.

 

U ovom tekstu