Ručno zatvaranje otvorenih stavki

U meniju Poslovanje izaberemo Otvorene stavke. Izaberemo vrstu prikaza otvorenih stavki (sve podatke, duguje, dugujemo), a dodatno možemo sortirati podatke po datumu računa ili dospeća ili po strankama i nakon toga kliknemo Nađi. U pregledu se prikazuju otvorene stavke.

Kliknemo na naziv stranke i otvori se spisak otvorenih stavki izabrane stranke.

 

Za zatvarane stavki kliknemo na datum dospeća.

U gornjem delu prikazan je otvoreni iznos stavke, a dole su prikazani redovi sa otvorenim stavkama koje mogu da zatvore izabranu stavku.

Knjižene su na isti konto ali na suprotnoj strani (duguje, potražuje).

Na svakom redu unesemo iznos zatvaranja. Možemo zatvoriti samo deo gornje stavke sa više stavki iz donjeg dela. Zatvaranje potvrđujemo klikom na Zatvori.

 U slučaju strane novčane jedinice i kursne razlike, pored informacije o zatvaranju napravi se i nalog za knjiženje otvorenih stavki.

U ovom tekstu