Podešavanje štampe Radni nalog

Koraci su: Podešavanje organizacije > Podešavanje štampe > odaberemo Radni nalog

 

Opšta podešavanja

Odmah su nam ponuđena ova podešavanja i u okviru njih podešavanje za:

 • jezik - biramo jedan od ponuđenih jezika za Radni nalog
 • naziv za izbor - možemo da menjamo, ovaj dokument nalazimo preko naziva
 • naziv dokumeta - ovaj podatak piše u zaglavlju pri štampi
 • boja slova - cela paleta boje je dostupna
 • predlaže se - ovim označavamo da li će baš ova štampa biti uvek predložena ako ih imamo više

Zaglavlje dokumenta

U ovom delu možemo unositi tekst, sliku ili kombinaciju ova dva u delu zaglavlja radnog naloga

 

Adresa

Opredeljujemo se da li adresa stoji levo ili desno na radnom nalogu

 

Dodatni opis/klauzule

Ono što unesemo ovde odnosi se na sve radne naloge i nudi kao opciju prilikom štampe pojedinačnog radnog naloga.

 • opis iznad teksta
 • opis ispod teksta

Prilikom unosa samog dokumenta možemo opcijom<Pregled> odabrati opis:

 1. Da povuče iz opštih podešavanja
 2. Iz zadnjeg radnog naloga za tu stranku

Potpis

Možemo da se predelimo da li je potpis:

 • tekst
 • slika
 • ne štampa se

 

Podnožje dokumenta

 Odaberemo da li je to Tekst, Slika ili štampano podnožje


Terminologija i prevod

Ovde imamo spisak svih reči i izraza koji su korišteni na ovom dokumentu i dobijamo mogućnost da iz preimenujemo po želji i potrebi našeg poslovanja. 

 

Ostala podešavanja

 • Štampa stvarne cene
 • Štampa adrese Minimax

 

 

U ovom tekstu