Uvoz podataka za obračun plate iz excel dokumenta

U programu sada imamo mogućnost uvoza podataka za obračun plate iz excel dokumenta.

Na drugom koraku plate na opciji uvoz redova:


  1. Možemo raditi pretragu prema radniku, grupi isplate ili vrsti isplate.
  2. Možemo ručno dodavati konkretnu vrstu isplate određenom radniku
  3. Možemo kliknuti na određenu vrstu isplate kod određenog radnika i ovde je uređivati
  4. Možemo uneti/obrisati određene vrste isplate na Podešavanju Uvoza, za izvoz kolona u excel:

      5.Možemo uraditi uvoz plate na opciji uvoziPri opciji za uvoz podataka imamo mogućnost:


1. Da pripremimo predlog bez postojećih isplata gde dobijamo predlog sa ponuđenim vrstama isplate i potrebno je popuniti broj sati i iznose:


2. Druga opcija je da pripremimo predlog sa postojećim predloženim isplatama. Predložene vrste isplate možemo uređivati ili dodavati neke od ponuđenih.
3. Kada popunimo željenu excel tabelu potrebno je na opciji uvezi iz datoteke izabrati sačuvan excel dokument


Napomena: Struktura excel dokumenta se ne sme menjati.

Kada uvezemo excel dokument potrebno je na opciji Sačuvaj sačuvati obračun.U ovom tekstu