Amortizacione grupe

Amortizacione grupe koristite za osnovna sredstva. 
Birajte ih na osnovnim sredstvima i time odredite stopu amortizacije kao i konta knjiženja.
Svaka amortizaciona grupa ima podatak o kontu nabavne vrednosti, kontu ispravke vrednosti kao i kontu amortizacije.

U šifrantu amortizacionih grupa možete:

 • dodajete nove amortizacione grupe,
 • uređujete amortizacione grupe,
 • brišete amortizacione grupe i
 • pregledate amortizacione grupe.

 

Iz menija izaberite Šifarnici > Amortizacione grupe.

 

 Unos amortizacionih grupa :

 1. Kliknite na Nov.
 2. Unesite Naziv nove amortizacione grupe.
 3. Unesite Procenat amortizacije.
 4. Uredite konta za knjiženje - Konto nabavne vrednosti, Konto ispravke vrednosti i Konto troška amortizacije
 5. Uredite Opis - proizvoljan tekst
 6. Upišite Šifru amortizacione grupe - nije obavezan podatak
 7. Odaberite grupu za Poresku amortizaciju
 8. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 

Uređivanje amortizacionih grupa:

 1. Izaberite amortizacionu grupu, koju želite da uredite tako što ćete kliknuti na Naziv. 
 2. Kliknite na Uredi.
 3. Uredite podatke o amortizacionoj grupi (Naziv %, …)
 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 

Brisanje amortizacionih grupa:

Ako iz šifranta izbrišete amortizacionu grupu ona neće više biti vidljiva na pregledu, samim tim nećete moći više da je birate u Osnovnim sredstvima.

 1. Izaberite amortizacionu grupu, koju želite da uredite tako što ćete kliknuti na Naziv.
 2. Kliknite na Briši.

UPOZORENJE: Ako je šifra amortizacione grupe povezana sa nekim osnovnim sredstvom ne možete je izbrisati. Ispisaće Vam se upozorenje "Amortizacionu grupu ne možete obrisati jer je koristi Osnovno sredstvo: (broj) (naziv)". Tom sredstvu morate prvo dodeliti drugu amortizacionu grupu, zatim možete izbrisati željenu grupu iz šifranta.

U ovom tekstu