Migracija podataka iz programa Billans u Minimax

Svim korisnicima Billans pograma omogućili smo prenos podataka u Minimax program. Vrlo je važno da pročitate i da Vi sami odredite na koji način i koji podaci će se preneti u Minimax program. 

Prenos svih podataka se sastoji iz nekoliko delova/faza. Automatski prenos koji smo omogućili će biti moguće uraditi najkasnije do 31.07.2020. godine. 

Kao korisnik Billans programa potrebno je da se javite na telefon 021 63 100 64 našoj službi prodaje, koja će vam pomoći da u par koraka krenete sa migracijom podataka.

Klikom na Migracija - Uputstvo možete da proverite detaljan način prenosa podataka iz programa Billans u Minimax. 

U ovom tekstu