INO OS- nabavka novog sredstva iz inostranstva

Račun za osnovno sredstvo kupljeno od ino dobavljača iz inostranstva:

Poslovanje > Primljeni računi > + Nov >

1) Popunimo zaglavlje kao i kod svakog drugog računa, stranku, datume, iznos, broj fakture, način plaćanja.... 

2) Zatim unosimo rashod na sledeći način:

- Vrsta rashoda: Osnovna sredstva
- Polje Osnovna sredstva: imamo dve mogućnosti:
          - ako smo već u osnovnim sredstvima uneli ovo OS uz ovaj dokument- onda ga samo odaberemo na padajućoj listi
          - ako tek sada unosimo osnovno sredstvo idemo na + desno pored polja i unosimo OS
- Konto: biramo prelazni konto 0271 
- Stopa PDV: NEOPOREZIVO
- POPDV: biramo 8d.3
- Prenos u upotrebu: biramo, da li ide odmah, ne ide ili je 100% otpis.

Klikom na Sačuvaj - čuvamo rashod/ stavku računa, a može ih biti i više (recimo ako smo nabavili više osnovnih sredstava za svako OS unosimo rashod pojedinačno i u tom slučaju u polju iznos pišemo vrednost svakog pojedinačnog sredstva)

Klik na Potvrdi račun- završavamo račun, dobijamo nalog za knjiženje (i zapis u blagajni ili nalog za plaćanje ako smo ih odabrali)

NAPOMENA: ovako unet račun se ne prikazuje u POPDV i PPPDV, tek kada zavedemo obračunati carinski PDV onda se prikazuje u obračunu.

U ovom tekstu