INO OS- nabavka novog sredstva iz inostranstva

Račun za osnovno sredstvo kupljeno od ino dobavljača iz inostranstva:

Poslovanje > Primljeni računi > Nov >

1) Popunimo stranku, datume, iznos, broj fakture, način plaćanja.... 

2) Podešavanje rashoda treba da bude sledeće:

- Konto: 0271
- Stopa PDV: NEOPOREZIVO
- PDV se odbija: štiklirano
- Veza: Osnovna sredstva

3) Polje Pregled obračuna PDV: 8d.3

4) Polje Osnovno sredstvo: imamo dve mogućnosti:
- ako smo već u osnovnim sredstvima uneli ovo OS uz ovaj dokument- onda ga samo odaberemo na padajućoj listi
- ako tek sada unosimo osnovno sredstvo idemo na + desno pored polja i unosimo OS

5) biramo Prenos u upotrebu, da li ide odmah, ne ide ili je 100% otpis

Klik na Sačuvaj red- čuvamo red/ stavku računa, može ih biti nekoliko

Klik na Potvrdi račun- završavamo račun, dobijamo nalog za knjiženje (i zapis u blagajni ili nalog za plaćanje ako smo ih odabrali)

 

NAPOMENA: ovako unet račun se ne prikazuje u POPDV i PPPDV, tek kada zavedemo obračunati carinski PDV onda se prikazuje u obračunu.

U ovom tekstu