Štampa internog računa

Kada u modulu Primljenih računa knjižimo Interni obračun, nakon potvrđivanja računa formira se dokument Interni račun i dobija se mogućnost štampe istog.

Da bismo dobili dokument Interni račun i mogućnost štampe, potrebno je da na podešavanju rashoda koji koristimo pri knjiženju primljenog račun čekiramo opciju Interni obračun:


Prilikom potvrđivanja prvog računa za interni obračun program će pitati za početni broj dokumenta interni račun.


Dokument Interni račun ima automatsku numeraciju, u okviru iste poslovne godine, koja je nezavisna od numeracije Primljenog računa.

Kada sačuvamo red sa ovim rashodom i potvrdimo račun formiraće se dokument Interni račun koji se nalazi u Nastalim zapisima i u Prilozima:
U ovom tekstu