Izvoz šifrarnika artikla

Iz programa možemo izvoziti celokupan šifarnik artikala ili ga prvo ograničiti određenim kriterijumima na naprednoj pretrazi.

Podesimo pregled i kliknemo na ikonicu za izvoz pregleda.

Datoteka će se sačuvati na Vašem računaru.

U ovom tekstu