Robno u Minimax-u , vrednosna maloprodaja (SkyPos)

Kompletno robno poslovanje je u Minimax-u. Korisnik pokreće modul Zaliha, otvara maloprodajno skladište - koje označeno da se vodi vrednosno, analitike za skladišta ukoliko je potrebno.  Promete vezane za maloprodaju: primljen račun za robu, nivelaciju (promena cene), prenose između skladišta, lična upotreba, inventar unosimo u Minimax-u.

Podešavanje integracije u SkyPos-u:

PODACI KOJI STIŽU U MINIMAX:


  • Podaci o prodaji (DI , IR, AV) stižu iz POS-a u Modul Izdati računi i Dnevi izveštaj

Priikom pokretanja modula potrebno je da bude označena opcija <Unos podataka za knjiženje robnog razduženja>:

Dnevni izveštaj 

Analitika : Skypos šifra poslovne jedinice

Opis : Šifra analitike + Dnevni izveštaj za  + datum

Datum: datum DI

Novčana jedinica: RSD

Načini plaćanja: sinhronizacija 

Stopa PDV-a: Prenos prometa po stopama i odvajanje Robe/Usluge.

Prihodi: Dobijamo podatke razvrstane po kontima prihoda i to :

                                Vrsta:                                 Konto:

  • Roba                                    6041 - Prihodi od prodaje robe na malo
  • Proizvod                             6141 - Prihodi od prodaje proizvoda u prometu na malo
  • Usluga                                 6142 - Prihodi od prodaje usluga

Prodaja na malo: 

Skladište: podatak o maloprodajnom skladištu - podešeno vrednosno vođenje zaliha u Minimax-u

Stopa PDV: podatak o vrednosti prodaje razvrstan prema stopama PDV-a


Izdat račun 

Analitika: ista kao i u DI za koji je vezan

Opis: Izdat račun + Broj

Datum: datum računa (DI)

Kupac: podatak koji postoji u šifarniku stranaka. Sinhronizacija sa šifarnikom 

Datum prometa:

Datum dospeća:

Veza za plaćanje:

Način plaćanja: sinhronizacija

Stopa PDV-a: Prenos prometa po stopama i odvajanje Robe/Usluge.

Prihodi: Dobijamo podatke razvrstane po kontima prihoda i to :

                                Vrsta:                                 Konto:

  • Roba                                    6041 - Prihodi od prodaje robe na malo
  • Proizvod                             6141 - Prihodi od prodaje proizvoda u prometu na malo
  • Usluga                                 6142 - Prihodi od prodaje usluga

Prodaja na malo: 

Skladište: podatak o maloprodajnom skladištu - podešeno vrednosno vođenje zaliha u Minimax-u

Stopa PDV: podatak o vrednosti prodaje razvrstan prema stopama PDV-aAvansni račun


Analitika: ista kao i u DI za koji je vezan

Opis: Avansni račun + Broj

Datum: datum računa (DI)

Kupac: podatak koji postoji u šifarniku stranaka. Sinhronizacija sa šifarnikom 

Datum prometa:

Način plaćanja: sinhronizacija

             Stopa PDV-a: Prenos po stopama PDV-a i odvajanje Robe/Usluge.

U ovom tekstu