Podešavanje integracije Cartizz

Za podešavanje integracije potrebno je u Cartizz-u uneti određene podatke iz Minimax-a. 


Napomena: Obavezan je unos polja ID ogranizacije, ID Web kupca, ID Numeracije, ID kasira i ID načina plaćanja -Gotovina. Ostala polja su opciona i popunjavaju se na osnovu potreba i vođenja modula u Minimax-u.


  • ID organizacije : je jedinstveni broj Vaše organizacije u Minimaxu. Ovaj podatak možete videti kroz Podešavanje organizacije>Organizacija ,

 i kliknete na dugme infromacija u gornjem desnom uglu:


  • Client ID i Client Secret : Potrebno je preko zahteva za pomoć u Minimax-u zatražiti Client podatke za povezivanje sa Cartizzom. Ove podatke ćete dobiti u odgovoru korisničke podrške. Kako poslati zahtev možete pogledati na Linku .

Ove podatke može dobiti samo pretplatnik Minimax-a, bez obzira na veličinu paketa.

  • Client Username i Client Password : ovo su podaci koje dodeljuje sam korisnik na svom profilu u Minimax-u, odobravanjem pristupa spoljnim aplikacijama .  Detaljno uputstvo možete pogledati na LInku.

  • ID Web kupca:  Kroz Šifarnici>Stranke>Nov, potrebno je otvoriti fiktivnu stranku koja se koristi za prodaju fizičkim licima. Kad sačuvate stranku u šifarniku  kliknete na dugme infromacija u gornjem desnom uglu kako bi videli ID ove stranke:

Ova stranka će se prenositi na svim računima za fizička lica u Minimax, ali na štampi fiskalnog računa ovaj podatak neće biti vidljiv.

  • ID dostave : ovo polje unosite ukoliko na računu treba da imate stavku za dostavu. Kroz Šifarnici>Artikli>Nov, otvorite artikal za dostavu (tip artikla da bude Usluga). Kad sačuvate artikal u šifarniku  kliknete na dugme infromacija u gornjem desnom uglu kako bi videli ID ovog artikla:


  • ID Numeracije: U ovo polje se unosi numeracija izdatih računa za potrebe fiskalizacije. Kada kroz Šifranici>Fiskalne blagajne, unesete digitalni sertifikat automatski se otvori numeracija koja je vezna za ovaj sertifikat. 

Kroz Podešavanje organizacije>Numeracija dokumenta

dobijate pregled svih otvorenih numeracija. Potrebno je kliknuti na numeraciju koja ima u šifri oznaku fiskalne blagajne (oznaka poslovnog prostora i uređaja) i  kliknete na dugme infromacija u gornjem desnom uglu kako bi videli ID ove numeracije:

Samo računi koji imaju numeraciju povezanu sa fiskalnom blagajnom se šalju na fiskalizaciju.

  • ID Kasira: obavezan element fiskalnog računa. Kasira unosimo kroz Šifarnici>Radnici>Nov, unesemo ime, prezime lica i šifru. Kad sačuvate kasira u šifarniku radnika kliknete na dugme infromacija u gornjem desnom uglu kako bi videli ID ovog radnika/kasira:


  • ID Skladišta: ukoliko zalihe vodite u Minimaxu potrebno je uneti ovaj podatak. Kroz Šifarnici>Skladišta, kliknete na skladište (podešeno kao maloprodajno) i potom kliknete na dugme infromacija u gornjem desnom uglu kako bi videli ID ovog skladišta:

Izdavanjem fiskalnog računa, razduživaće se artikli sa ovog skaldišta.

  • ID Način plaćanja -kartica: Ukoliko se koristi način plaćanja -kartica unosi se ovaj podatak. Kroz Poslovanje>Izdati računi>Načini plaćanja

potrebno je kliknuti na način plaćanja *Kartica Sistemski plaćanja:

i potom kliknete na dugme infromacija u gornjem desnom uglu kako bi videli ID ovog načina plaćanja:


  • ID Način plaćanja - Gotovina: Kroz Poslovanje>Izdati računi>Načini plaćanja potrebno je kliknuti na način plaćanja *Gotovina Sistemski plaćanja i potom kliknete na dugme infromacija u gornjem desnom uglu kako bi videli ID ovog načina plaćanja:

U ovom tekstu