Kako evidentirati UVOZ robe od ino dobavljača i carinski PDV ?

Ceo postupak uvoza u Minimax-u organizovan je u 2 ili 3 koraka, zavisno od toga da li je pored računa Ino dobavljača kasnije primljen i neki račun zavisnih troškova, pa račun Carine, račun od špeditera... ali bez obzira na broj računa sam postupak i način rada se može prikazati u 2 koraka:

 

1. Primili smo račun od ino dobavljača sa robom i ta roba ide u skladište Carine, ne ide odmah u slobodan promet:

OVDE pogledajte kako se evidentira takav račun finansijski i robno, sve u jednom postupku. 

 

2. Primili smo račun od ino dobavljača sa robom koja odmah ide u slobodan promet:

OVDE pogledajte kako se evidentira takav račun finansijski i robno, sve u jednom postupku. 

 

 

3. Primili smo račun od Uprave carine

OVDE pogledajte kako se takav račun evidentira.

 

4. Primili smo račun od špeditera sa iskazanim obračunatim PDV od Carine i zavisnim troškom

OVDE pogledajte kako se takav račun unosi.

 

5. Primili smo račun od prevoznika ili neke druge ZTN koja povećava nabavnu vrednost robe

OVDE pogledajte kako se takav račun unosi


Video uputstvo celokupnog postupka pogledajte OVDE

 

U ovom tekstu