Ručni unos naloga za plaćanje

Nalozi za plaćanje se prave automatski kod svih obračuna, gde nastaje obaveza za plaćanje preko TR.

Možemo i sami uneti ručni nalog za plaćanje.

Ako želimo da napravimo nalog za plaćanje, radi štampanja ili prenosa datoteke u e-banking, unosimo podatke u polja ispod.

Banka > Nalog za plaćanje.

1. Kliknemo na Nov.

 

Nalogodavac

Predložiće se račun koji nam je u Podešavanjima TR organizacije označen da "se predlaže".

Ako imamo više upisanih poslovnih računa, možemo izabrati neki drugi račun sa tog spiska.

 

Na osnovu toga, program će predložiti neke podatke.

1. Broj računa: po potrebi možemo ga promeniti.

2. Referenca: Upišemo Model i Poziv na broj.

3. Unesemo Datum uplate.

4. Iznos: upišemo iznos za plaćanje.

5. Šifra plaćanja: upišemo šifru plaćanja.

6. Svrha uplate: napišemo podatak u svrsi uplate.


Primalac

1. Stranku izaberemo iz šifarnika. Ako stranka ima više tekućih računa, za svaki račun će se pojaviti poseban red.

Na osnovu izbora neki podaci će se popuniti i ne možemo ih menjati.

Ako želiko da promenimo te podatke, moramo ih promeniti u šifarniku Stranke, potom je potrebno ponovo izabrati tu stranku na unosu naloga.

2. Ako je primalac Radnik, izaberemo ga sa spiska. Na osnovu izbora neki podaci će se popuniti i ne možemo ih menjati.
Ako želiko da promenimo te podatke, moramo ih promeniti u šifarniku Radnici, potom je potrebno ponovo izabrati tu stranku na unosu naloga.

3. Račun: Unesemo račun primaoca

4. Referenca: Upišemo model i poziv na broj.

5. Unesemo proizvoljnu Napomenu (ovaj podatak ima informativnu svrhu i neće se preneti u aplikaciju za e-banking)

6. Kliknemo na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj i nov, ako želimo da nastavimo sa unosom novih naloga za plaćanje.

 

U ovom tekstu