Obračun zarade radnika Penzionera

Postoje tri mogućnosti za obračun zarade za lice koje je u penziji a odlučilo se da ponovo stupi u radni odnos:

 

1. Ako se obračunava redovan rad a zdravstvo se obračunava iz penzije.
U šifarniku Radnika, unosite konkretnog penzionera, sa sledećim podešavanjima:

 • Datum zaposlenja popunjavate,
 • Tip zaposlenja je Penzioner.
 • Obračun satnice iz - Unosite mu iznos plate koji mu isplaćujete.
 • Procenat zaposlenja - organizaciji je 0 a drugde 100

U ovom slučaju program će obračunavati: PIO + Porez.

 

2. Ako se obračunava redovan rad a zdravstveno osiguranje se isplaćuje iz zarade.
U šifarniku Radnika, unosite konkretnog penzionera, sa sledećim podešavanjima:

 • Datum zaposlenja  popunjavate, 
 • Tip zaposlenja je Penzioner.
 • Obračun satnice iz - Unosite mu iznos plate koji mu isplaćujete.
 • Procenat zaposlenja - u organizaciji je 100 a drugde 0

Kada budete radili obračun, radite ga uobičajeno. Konkretan penzioner će Vam se pojaviti na spisku radnika.
U ovom slučaju, program obračunava: doprinosi za zdravstvo+PIO+porez.

 

3. Kada se obračun vrši Privremenih i povremenih poslova.
U šifarniku radnika, unosite konkretnog penzionera, sa sledećim podešavanjima:

 • Polje  Datum zaposlenja  ostavljate prazno, 
 • Tip zaposlenja je Penzioner.
 • Obračun satnice iz: Ne unosite mu iznos plate koji mu isplaćujete.
 • Kada budete radili obračun, potrebno je da na drugom koraku plate Dodate radnika tj. konkretnog penzionera.

U ovom slučaju, obračunava se samo PIO + Porez. 
I sa ovim podešavanjem dobijate knjiženje koje je ispravno za privremene i povremene poslove. 

 

U ovom tekstu