Lokacije

Lokacije koristite kod Osnovnih sredstava.

Određujemo ih na osnovnim sredstvima, gde vodimo evidenciju gde se nalazi određeno OS. Po lokacijama se ispisuju inventarske liste.

U šifrantu lokacija možemo:

  • dodavati nove lokacije,
  • uređivati lokacije,
  • brisati lokacije i
  • pregledati lokacije.

 

Iz menija izaberemo Šifarnici > Lokacije.

 

Unos lokacije

1. Kliknemo na Nov.

2. Unesemo Naziv lokacije.

3. Unesemo Šifru lokacije.

4. Kliknemo na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj i nov, ako želimo da nastavimo sa unosom novih lokacija.

 

Uređivanje lokacija

1. Izaberemo lokaciju koju želimo da uredimo, tako što kliknemo na naziv lokacije.

2. Kliknemo Uredi.

3. Uredimo podatke (šifra, Naziv…)

4. Kliknemo na dugme Sačuvaj.

 

Brisanje lokacije

Ako iz šifarnika izbrišemo lokaciju ona neće više biti vidljiva na pregledu, samim tim nećemo moći više da je biramo u Osnovnim sredstvima.

1. Izaberemo lokaciju koju želimo da brišemo, tako što kliknemo na naziv lokacije.

2. Kliknemo Briši.

3. Otvoriće se prozor sa pitanjem (Zaiste želite da izbrišete?), izaberemo POTVRDI.

U ovom tekstu