IssuedInvoice (Izdati računi)

Ovo uputstvo se odnosi na prenos podataka izdatih računa preko API-ja.


Opšte uputstvo:Izdat račun
API dokumentacija:https://moj.minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/IssuedInvoice
Kratak opis: Omogućeno je čitanje izdatih računa/predračuna.
Omogućeno je dodavanje i menjanje izdatih računova/predračuna.
Omogućeno je brisanje izdatih računa/predračuna.
Omogućeno je kopiranje izdatih računa. 


IssuedInvoice - podaci izdatog računaIssuedInvoice

Podatak

Opis

InvoiceType

Vrsta računa, obvezan podatak. Izbira iz:

 • R = izdat račun.
 • P = predračun.

Year

Godina računa.

InvoiceNumber

Broj računa. Podatak se ne šalje, dodeljuje ga program.

DocumentNumbering

Numeracija računa.

Unese se ID numeracije - numeraciju izaberemo iz šifranta numeracije, koji se šalje pozivom metode GetDocumentNumberings.

Customer

Stranka, obvezan podatak.

Unese se ID stranke, stranku izaberemo iz šifranta stranke, koja se šalje pozivom metode GetCustomers.

DateIssued

Datum računa, obvezan podatak.

Pri gotovinskom računu se pored datuma unosi i sat.

DateTransaction

Datum računa, obvezan podatak za izdat račun.

DateTransactionFrom

Datum prometa računa od.

DateDue

Datum prometa do obavezan podatak za izdat račun.

AddresseeName

Naziv primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi, obvezan podatak. 

Obično je to Customer.Name.

AddresseeAddress

Adresa primaoca koja će se prikazati na izdatoj fakturi, obvezan podatak.

Obično je to Customer.Address.

AddresseePostalCode

Poštanski broj primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi, obvezan podatak.

Obično je to Customer.PostalCode.

AddresseeCity

Pošta primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi, obvezan podatak.

Obično je to Customer.City.

AddresseeCountry

Država primaoca, obvezan podatak

Unese se ID države. Državu izaberemo iz šifranta države, koji se šalje pozivom metode GetCountries.

Običano je to Customer.Country.

AddresseeCountryName

Naziv države primaoca koja će se prikazati na izdatoj fakturi

Običajno je to Customer.CountryName.

RecipientName

Naziv priomaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi

RecipientAddress

Adresa primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi

RecipientPostalCode

Poštanski broj primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi

RecipientCity

Pošta primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi

RecipientCountry

Država primaoca. Unese se ID države. Državu izaberemo iz šifranta države,koji se šalje pozivom metode GetCountries

RecipientCountryName

Naziv države primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi


RecipientGLN
GLN broj upisan u delu Primalac na podešavanju stranke

Rabate

Rabat u procentima.

ExchangeRate

Kurs valute.

Ako je izabrana domaća valuta, unosi se 1. Za strane valute unosi se 1/kurs

Devizni kurs se može dobiti pozivom metode GetExchangeRateByCurrencyCode.

DocumentReference

Osnova za račun, veza.

Currency

Novčana jedinica, obvezan podatak.

Unese se ID novčane jedinice. Novčana jedinica se odabere iz šifarnika novčanih jedinica, pozivom metode GetCurrencies.

Analytic

Analitika.

Unese se ID analitike. Analitiku izaberemo iz šifranta analitike, koja se prikazuje pozivom metode GetAnalytics.

Document

Dokument, koji sadrži dokumente, koji se pripremaju prilikom izdavanja računa.

IssuedInvoiceReportTemplate

Postavljanje ispisa za štampanje izdatih računa, obavezan podatak.

Unese se ID postavke štampanja. Postavka štampanja se bira iz šifarnika postavki štampanja, koja se prikazuje pozivom metode GetReportTemplates.

U zavisnosti od na DisplayType izbor je:

 • IR - izdati računi.
 • DP - knjižno odobrenje.
 • UP - izdat račun sa nalogom za plaćanje.
 • PR - predračun.
 • PUPN - predračun sa nalogom za plaćanje.

DeliveryNoteReportTemplate

Postavljanje ispisa za štampanje otpremnice, obavezan podatak.

Unese se ID postavke štampanja. Postavka štampanja se bira iz šifarnika postavki štampanja, koja se prikazuje pozivom metode GetReportTemplates.

U zavisnosti od na DisplayType izbor je:

 • DO - otpremnica.

DescriptionAbove

Tekst koji se štampa kao opis iznad na fakturi/predračunu koji se priprema.

DescriptionBelow

Tekst koji se štampa kao opis ispod na fakturi/predračunu koji se priprema.

DeliveryNoteDescriptionAbove

Tekst koji se štampa kao opis iznad na otpremnici koja se priprema.

DeliveryNoteDescriptionBelow

Tekst koji se štampa kao opis ispod na  otpremnici koja se priprema.

Notes

Napomena.

Employee

Blagajnik.

Unese se ID zaposlenog (blagajnika) u svrhu poreske potvrde. Zaposleni se bira iz šifarnika zaposlenih, koja se prikazuje pozivom metode GetEmployees.

PricesOnInvoice

Cene na računu, obavezan podatak.

Ako je organizacija postavila unos cene sa PDV-om, onda je moguć izbor:

 • N - PDV se dodaje na cene.
 • D - PDV je uključen u cene.

U svakom slučaju:

 • N - unos cene bez PDV-a.

RecurringInvoice

Oznaka da je račun ponavljajući, obavezan podatak.

Ako je vrsta računa izdat račun, onda možete izabrati između:

 • D - da.
 • N - ne.

InvoiceAttachment

PDF dokument izdate fakture, koji se kreira nakon izdavanja fakture. Class DocumentAttachment

EInvoiceAttachment

Prilog za izdat e-račun. Class DocumentAttachment

ForwardToCRF
Slanje podataka na CRF kada se šalje e-faktura za korisnike javnih sredstava. Opcije:
 • D – yes
 • N – no

ForwardToSEF
Za organizacije koje šalju e-fakture na SEF i pojedinačnu i zbirnu evidenciju PDV-a. Opcije:
 • Eracun - E-račun
 • Zbirno - Zbirna evidencija PDV-a na SEF
 • Posamicno – Pojedinačna evidencija PDV-a na SEF

OptionalCustumerDataType
Ovo se koristi samo za račune koji se fiskalizuju u Minimaxu i odnosi se na šifru za Opciono polje kupca. Prema Zakonu opcije su:
 • 10 – ZPPPDV number  (ZPPPDV broj)
 • 11 – Refaction operator form number  (broj obrasca operatera za refakciju)
 • 20 – SNPDV number  (SNPDV broj)
 • 21 – LNPDV number (LNPDV broj)
 • 30 – PPO-PDV number (PPO-PDV broj)
 • 31 – ZPPO-PDV number (ZPPO-PDV broj)
 • 32 – MPPO-VAT number (MPPO-PDV broj)
 • 33 – IPPO-VAT number (IPPO-PDV broj)
 • 40 – Single-purpose voucher number ( broj jednonamenskog vaučera)

OptionalCustumerData
Unosi se podatak za izabranu opciju OptionalCustumerDataType
NPR. ako smo izabrali OptionalCustumerDataType  10-ZPPPDV , ovde unosimo broj ovog dokumenta
CustomerIDType
Ovo se koristi samo za račune koji se fiskalizuju u Minimaxu i odnosi se na šifru za  ID (identifikacija) kupca . Prema Zakonu opcije su:
 • 10 – PDV number   (PIB kupca)
 • 11 – JMBG number  (JMBG)
 • 12 – PDV and JBKJS number  (PIB I JBKJS ) (za javna preduzeća)
 • 20 – Identity card number    ( broj lične karte)
 • 21 – Refugee identification number   (broj izbegličke legitimacije)
 • 22 – EBS        
 • 23 – Passport number (domestic)   ( broj pasoša, domaće fizičko lice)
 • 30 – Passport number (foreign)   (broj pasoša, strano fizičko lice)
 • 31 – Diplomatic identification number    (broj dipomatske legitimacije/lk)
 • 32 – Identity card number MKD   (broj lične karte MKD)
 • 33 – Identity card number MNE   (broj lične karte MNE)
 • 34 – Identity card number ALB    ( broj lične karte ALB)
 • 35 – Identity card number BIH    (broj lične karte BIH)
 • 40 – PDV number (foreign)           (poreski ID iz strane države TIN)

CustomerID
Unosi se podatak za izabranu opciju CustomerIDType.
NPR. ako smo izabrali CustomerIDType  10-PIB kupca , ovde unosimo PIB pravnog lica. Ovo je obavezno kod izdavanja fiskalnih računa pravnim licima.
PaymentStatus
Statusi plaćanja:
 • Placan – Plaćen
 • DelnoPlacanZapadel – Delimično plaćen, dospeo na naplatu
 • DelnoPlacanNezapadel – Delimično plaćen, nije dospeo na naplatu
 • NeplacanZapadel – Neplaćen, dospeo na naplatu
 • NeplacanNezapadel – Neplaćen, nije dospeo na naplatu
 • Osnutek – Nacrt
 • Avans – Avans

InvoiceValue
Vrednost računa (domaća valuta)
PaidValue
Plaćena vrednost računa (domaća valuta)
DebitNote
Knjižno zaduženje :
 • N – no
 • D – yes

Koristi se samo za e-fakture.
DebitNoteBasis
Osnov za knjižno zaduženje (račun za koji se izdaje knjižno zaduženje) . Koristi se samo kod e-faktura.
DebitNoteBasisDate
Datum dokumenta koji je osnov za knjižno zaduženje (datum računa na osnovu kog se izdaje knjižno zaduženje).

PurposeCode

Namena koda.

Unese se ID kode namena. Kod namene izberemo iz šifarnika, ki ga izpišemo s klicem metode GetPurposeCodes.

IssuedInvoiceRows


Spisak redova izdate fakture/predračuna. class IssuedinvoiceRow

IssuedInvoicePaymentMethods
Načini plaćanja. Lista Načina plaćanja.
IssuedInvoiceAdditionalSourceDocument
Referentni dokument. Lista Vrste referentnog dokumenta

Status

Status izdatog računa/predračuna:

 • O - nacrt.
 • I - izdat račun/predračun.


IssuedInvoiceRow - podaci reda izdatog računa

IssuedInvoiceRow

Podatak

Opis

RowNumber

redni broj reda, koji se koristi pri sortiranju redova. Obvezan podatak.

Item

Artikal, obvezan podatak.

Unese se ID artikla. Artikal izberemo iz šifranta artikla, pa ga izaberemo klikom GetItems.

ItemName

Naziv artikla, koji se prikazuje prilikom štampanja.

ItemCode

Šifra artikla, koji se prikazuje prilikom štampanja.

UnitOfMeasurement

Merna jedinica artikla, koji se prikazuje prilikom štampanja.

Description

Opis artikla, koji se prikazuje prilikom štampanja.

Quantity

Količina artikla.

Price

Cena.

PriceWithVAT

Cena sa PDV.

VatRate

Stopa PDV, obvezan podatak.

Unese se ID stope PDV-a. Stopu PDV izaberemo iz šifranta stope PDV, koji dobijamo sa klikom metode GetVatRates.

VATPercent

PDV u procentima (npr. 20).

Discount

Vrednost popusta u novčanoj jedinici.

DiscountPercent

Procenat popusta.

Isti red može imati ili popust sa vrednošću ili procentom.

Value

Vrednost reda, samo za čitanje.

VatRate
class VatRate
VatRatePercentage
class VatRate

Warehouse

Skladište.

Unese se ID skladišta, skladište izaberemo iz šifranta skladišta, koje se šalje pozivom metode GetWarehouses.

AdditionalWarehouse
Dodatno skladište. Unos ovog podatka zavisi od podešavanja u programu (da li se koristi ili ne ova funkcionalnost).
TaxFreeValue
Neoporeziva vrednost. Ovo polje zavisi od podešavanja PDV u organizaciji. Unosi se u specifičnim situacijama.
TaxExemptionValue
Oslobođena vrednost. Ovo polje zavisi od podešavanja PDV u organizaciji. Unosi se u specifičnim situacijama.
VatAccountingType
Kada je organizacija u sistemu PDV-a i vrednost nije uneta, sistem je automatski popunjava. 
TaxExemptionReasonCode
Šifra osnova za oslobođenja obračuna PDV-a. Koristi se samo za E-račune.
Analytic
class Analytic.U ovom tekstu