IssuedInvoice (Izdati računi)

Ovo uputstvo se odnosi na prenos podataka izdatih računa preko API-ja.


Opšte uputstvo:Izdat račun
API dokumentacija:https://moj.minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/IssuedInvoice
Kratak opis: Omogućeno je čitanje izdatih računa/predračuna.
Omogućeno je dodavanje i menjanje izdatih računova/predračuna.
Omogućeno je brisanje izdatih računa/predračuna.
Omogućeno je kopiranje izdatih računa. 


IssuedInvoice - podaci izdatog računaIssuedInvoice

Podatak

Opis

InvoiceType

Vrsta računa, obvezan podatak. Izbira iz:

 • R = izdat račun.
 • P = predračun.

Year

Godina računa.

InvoiceNumber

Broj računa.

DocumentNumbering

Numeracija računa.

Unese se ID numeracije - numeraciju izaberemo iz šifranta numeracije, koji se šalje pozivom metode GetDocumentNumberings.

Customer

Stranka, obvezan podatak.

Unese se ID stranke, stranku izaberemo iz šifranta stranke, koja se šalje pozivom metode GetCustomers.

DateIssued

Datum računa, obvezan podatak.

Pri gotovinskom računu se pored datuma unosi i sat.

DateTransaction

Datum računa, obvezan podatak za izdat račun.

DateTransactionFrom

Datum prometa računa od.

DateDue

Datum prometa do obavezan podatak za izdat račun.

AddresseeName

Naziv primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi, obvezan podatak. 

Obično je to Customer.Name.

AddresseeAddress

Adresa primaoca koja će se prikazati na izdatoj fakturi, obvezan podatak.

Obično je to Customer.Address.

AddresseePostalCode

Poštanski broj primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi, obvezan podatak.

Obično je to Customer.PostalCode.

AddresseeCity

Pošta primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi, obvezan podatak.

Obično je to Customer.City.

AddresseeCountry

Država primaoca, obvezan podatak

Unese se ID države. Državu izaberemo iz šifranta države, koji se šalje pozivom metode GetCountries.

Običano je to Customer.Country.

AddresseeCountryName

Naziv države primaoca koja će se prikazati na izdatoj fakturi

Običajno je to Customer.CountryName.

RecipientName

Naziv priomaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi

RecipientAddress

Adresa primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi

RecipientPostalCode

Poštanski broj primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi

RecipientCity

Pošta primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi

RecipientCountry

Država primaoca. Unese se ID države. Državu izaberemo iz šifranta države,koji se šalje pozivom metode GetCountries

RecipientCountryName

Naziv države primaoca koji će se prikazati na izdatoj fakturi

Rabate

Rabat u procentima.

ExchangeRate

Kurs valute.

Ako je izabrana domaća valuta, unosi se 1. Za strane valute unosi se 1/kurs

Devizni kurs se može dobiti pozivom metode GetExchangeRateByCurrencyCode.

DocumentReference

Osnova za račun, veza.

Currency

Novčana jedinica, obvezan podatak.

Unese se ID novčane jedinice. Novčana jedinica se odabere iz šifarnika novčanih jedinica, pozivom metode GetCurrencies.

Analytic

Analitika.

Unese se ID analitike. Analitiku izaberemo iz šifranta analitike, koja se prikazuje pozivom metode GetAnalytics.

Document

Dokument, koji sadrži dokumente, koji se pripremaju prilikom izdavanja računa.

IssuedInvoiceReportTemplate

Postavljanje ispisa za štampanje izdatih računa, obavezan podatak.

Unese se ID postavke štampanja. Postavka štampanja se bira iz šifarnika postavki štampanja, koja se prikazuje pozivom metode GetReportTemplates.

U zavisnosti od na DisplayType izbor je:

 • IR - izdati računi.
 • DP - knjižno odobrenje.
 • UP - izdat račun sa nalogom za plaćanje.
 • PR - predračun.
 • PUPN - predračun sa nalogom za plaćanje.

DeliveryNoteReportTemplate

Postavljanje ispisa za štampanje otpremnice, obavezan podatak.

Unese se ID postavke štampanja. Postavka štampanja se bira iz šifarnika postavki štampanja, koja se prikazuje pozivom metode GetReportTemplates.

U zavisnosti od na DisplayType izbor je:

 • DO - otpremnica.

DescriptionAbove

Tekst koji se štampa kao opis iznad na fakturi/predračunu koji se priprema.

DescriptionBelow

Tekst koji se štampa kao opis ispod na fakturi/predračunu koji se priprema.

DeliveryNoteDescriptionAbove

Tekst koji se štampa kao opis iznad na otpremnici koja se priprema.

DeliveryNoteDescriptionBelow

Tekst koji se štampa kao opis ispod na  otpremnici koja se priprema.

Notes

Napomena.

PaymentType

Način plačila (za FURS). S tem podatkom se račun označi kot gotovinski račun in poznejši preklic računa ni možen. Možna izbira iz:

 • G > gotovina.
 • P > gotovina (po povzetju).
 • K > kartica.
 • D > drugo.

Employee

Blagajnik.

Unese se ID zaposlenog (blagajnika) u svrhu poreske potvrde. Zaposleni se bira iz šifarnika zaposlenih, koja se prikazuje pozivom metode GetEmployees.

PricesOnInvoice

Cene na računu, obavezan podatak.

Ako je organizacija postavila unos cene sa PDV-om, onda je moguć izbor:

 • N - PDV se dodaje na cene.
 • D - PDV je uključen u cene.

U svakom slučaju:

 • N - unos cene bez PDV-a.

RecurringInvoice

Oznaka da je račun ponavljajući, obavezan podatak.

Ako je vrsta računa izdat račun, onda možete izabrati između:

 • D - da.
 • N - ne.

SalesValue

Prodajna vrednost za maloprodaju.

Ako se izabere analitika koja je povezana sa poslovnicom u maloprodaji, tada se prilikom izdavanja priprema promet na malo,  koji koristi ove podatke iz izdate fakture.

SalesValueVAT

PDV od prodajne vrednosti za maloprodaju.

Ako se izabere analitika koja je povezana sa poslovnicom u maloprodaji, tada se prilikom izdavanja priprema promet na malo,  koji koristi ove podatke iz izdate fakture.

InvoiceAttachment

PDF dokument izdate fakture, koji se kreira nakon izdavanja fakture. Samo za čitanje. 

EInvoiceAttachment

Prilog za izdat e-račun, koji se kreira prilikom izdavanja fakture ako je kod kupca naznačeno da se kreira e-račun. Samo za čitanje.

OriginalDocumentType

Vrste dokumenta za e-račun:

 • IV - račun.
 • AAB - predračun.
 • AAK - otpremnica.
 • CD - dobropis.
 • CT - ponuda.
 • ON - narudžbina.

OriginalDocumentDate

Datum originalnog dokumenta za e-račun.

PurposeCode

Namena koda.

Unese se ID kode namena. Kod namene izberemo iz šifarnika, ki ga izpišemo s klicem metode GetPurposeCodes.

VatAccountingType

Vrsta obračuna PDV. Mogući izbori:

 • AZ  - Obračunat PDV po 25. članu.
 • CP - Po carinskom postupku 42 i 63.
 • GP - Građevinski poslovi.
 • IS - Usluge izvoza.
 • MI - Montaža.
 • OD - Obračun PDV.
 • PA - Turističke agencije.
 • PD - Prodaja na daljinu.
 • PP - Prevoz putnika.
 • PS - Usluge transporta.
 • TR - Trosmerne isporuke.

Ako nemamo konkretnu vrstu obračuna PDV-a, onda je ovaj podatak NULL.

IssuedInvoiceRows


Spisak redova izdate fakture/predračuna.

Status

Status izdatog računa/predračuna:

 • O - nacrt.
 • I - izdat račun/predračun.


IssuedInvoiceRow - podaci reda izdatog računa

IssuedInvoiceRow

Podatak

Opis

RowNumber

redni broj reda, koji se koristi pri sortiranju redova. Obvezan podatak.

Item

Artikal, obvezan podatak.

Unese se ID artikla. Artikal izberemo iz šifranta artikla, pa ga izaberemo klikom GetItems.

ItemName

Naziv artikla, koji se prikazuje prilikom štampanja.

ItemCode

Šifra artikla, koji se prikazuje prilikom štampanja.

UnitOfMeasurement

Merna jedinica artikla, koji se prikazuje prilikom štampanja.

Description

Opis artikla, koji se prikazuje prilikom štampanja.

Quantity

Količina artikla.

Price

Cena.

PriceWithVAT

Cena sa PDV.

VatRate

Stopa PDV, obvezan podatak.

Unese se ID stope PDV-a. Stopu PDV izaberemo iz šifranta stope PDV, koji dobijamo sa klikom metode GetVatRates.

VATPercent

PDV u procentima (npr. 20).

Discount

Vrednost popusta u novčanoj jedinici.

DiscountPercent

Procenat popusta.

Isti red može imati ili popust sa vrednošću ili procentom.

Value

Vrednost reda, samo za čitanje.

Warehouse

Skladište.

Unese se ID skladišta, skladište izaberemo iz šifranta skladišta, koje se šalje pozivom metode GetWarehouses.


Primeri

Prilikom izrade objekta za slanje možemo koristiti testne podatke objekta koji se prikazuju klikom na dugme test API u prikazu svake metode.


Unos novog izdatog računa

Metoda: AddIssuedInvoice

IssuedInvoice

Podatek

Opis

InvoiceType

R

Customer

ID stranke

Currency

ID novčane jedinice (RSD)

ExchangeRate 

 1

AddresseeName

Krajnji potrošač

AddresseeAddress

-

AddresseeCity

-

AddresseePostalCode

-

AddresseeCountry

ID države (Srbija)

DateIssued

 14.9.2015

DateDue

 24.9.2015

DateTransaction

 14.9.2015

DateTransactionFrom

 14.9.2015

IssuedInvoiceReportTemplate

ID nastavitve izpisa (DisplayType = IR)

DeliveryNoteReportTemplate

ID nastavitve izpisa (DisplayType = DO)

PricesOnInvoice

N

RecurringInvoice

N


IssuedInvoiceRow

Podatek

Opis

RowNumber

 1

Item

ID artikla

ItemName

Kostanj

VatRate

ID stope PDV (opšta)

Quantity

 3

Price

 4,909836

PriceWithVAT

 5,99

VatPercent

 22

Discount

 0

DiscountPercent

 0


IssuedInvoiceRow

Podatek

Opis

RowNumber

 2

Item

ID artikla

ItemName

Med, kozarec 750ml

UnitOfMeasurement

kos

VatRate

ID stope PDV (opšta)

Quantity

 2

Price

 7,3770491

PriceWithVAT

 9

VatPercent

 22

Discount

 0

DiscountPercent

 0


JSON

{

"IssuedInvoiceId": 0,

"Year": null,

"InvoiceNumber": null,

"Numbering": null,

"DocumentNumbering": null,

"Customer": {

"ID": 3381150,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"DateIssued": "2015-09-14T00:00:00+02:00",

"DateTransaction": "2015-09-14T00:00:00+02:00",

"DateTransactionFrom": "2015-09-14T00:00:00+02:00",

"DateDue": "2015-09-24T00:00:00+02:00",

"AddresseeName": "Končni kupec",

"AddresseeAddress": "-",

"AddresseePostalCode": "-",

"AddresseeCity": "-",

"AddresseeCountryName": null,

"AddresseeCountry": {

"ID": 192,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"RecipientName": null,

"RecipientAddress": null,

"RecipientPostalCode": null,

"RecipientCity": null,

"RecipientCountryName": null,

"RecipientCountry": null,

"Rabate": 0.0,

"ExchangeRate": 1.0,

"PaymentReference": null,

"Currency": {

"ID": 7,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Analytic": null,

"Document": null,

"IssuedInvoiceReportTemplate": {

"ID": 448523,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"DeliveryNoteReportTemplate": {

"ID": 448518,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Status": null,

"DescriptionAbove": null,

"DescriptionBelow": null,

"DeliveryNoteDescriptionAbove": null,

"DeliveryNoteDescriptionBelow": null,

"Notes": null,

"PaymentType": null,

"Employee": null,

"PricesOnInvoice": "N",

"RecurringInvoice": "N",

"SalesValue": 0.0,

"SalesValueVAT": 0.0,

"InvoiceAttachment": null,

"EInvoiceAttachment": null,

"InvoiceType": "R",

"OriginalDocumentType": null,

"OriginalDocumentDate": null,

"PurposeCode": null,

"VatAccountingType": null,

"IssuedInvoiceRows": [{

"IssuedInvoiceRowId": 0,

"IssuedInvoice": null,

"Item": {

"ID": 1410182,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"ItemName": "Kostanj",

"RowNumber": 1,

"ItemCode": null,

"Description": null,

"Quantity": 3.0,

"UnitOfMeasurement": null,

"Price": 4.90983606557377,

"PriceWithVAT": 5.99,

"VATPercent": 22.0,

"Discount": 0.0,

"DiscountPercent": 0.0,

"Value": null,

"VatRate": {

"ID": 36,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Warehouse": null,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

},

{

"IssuedInvoiceRowId": 0,

"IssuedInvoice": null,

"Item": {

"ID": 1410152,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"ItemName": "Med, kozarec 750ml",

"RowNumber": 2,

"ItemCode": null,

"Description": null,

"Quantity": 2.0,

"UnitOfMeasurement": "kos",

"Price": 7.3770491,

"PriceWithVAT": 9.0,

"VATPercent": 22.0,

"Discount": 0.0,

"DiscountPercent": 0.0,

"Value": null,

"VatRate": {

"ID": 36,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Warehouse": null,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}],

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}


Unos novog gotovinskog računa za poresko odobrenje

Metoda: AddIssuedInvoice

Račun za davčno potrjevanje (gotovinski račun) se od negotovinskih računov razlikuje v tem, da ima dodatno izpolnjene naslednje podatke:

 • DocumentNumbering (številčenje dokumentov, ki je povezano z elektronsko napravo).
 • Employee (blagajnik).
 • PaymentType (način plačila za FURS).


IssuedInvoice

Podatak

Opis

InvoiceType

R

DocumentNumbering

ID številčenja, ki je povezano z elektronsko napravo (za davčno potrjevanje)

Customer

ID stranke

Currency

ID novčane jedinice (RSD)

ExchangeRate

 1

AddresseeName

Konačni potrošač

AddresseeAddress

-

AddresseeCity

-

AddresseePostalCode

-

AddresseeCountry

ID države (Srbija)

DateIssued

 16.12.2015 13:56:24

DateDue

 16.12.2015

DateTransaction

 16.12.2015

DateTransactionFrom

 16.12.2015

IssuedInvoiceReportTemplate

ID nastavitve izpisa (DisplayType = IR)

DeliveryNoteReportTemplate

ID nastavitve izpisa (DisplayType = DO)

PaymentType

G (gotovina)

Employee

ID radnika, koji predstavlja radnika

PricesOnInvoice

N

RecurringInvoice

N


IssuedInvoiceRow

Podatak

Opis

RowNumber

 1

Item

ID artikla

ItemName

Umivanje las

VatRate

ID stope PDV (opšta)

Quantity

 1

Price

 3

PriceWithVAT

 3,66

VatPercent

 22

Discount

 0

DiscountPercent

 0

 

IssuedInvoiceRow

Podatek

Opis

RowNumber

 2

Item

ID artikla

ItemName

Žensko šišanje

UnitOfMeasurement

kos

VatRate

ID stope PDV (splošna)

Quantity

 1

Price

 21,311475

PriceWithVAT

 26

VatPercent

 22

Discount

 0

DiscountPercent

 0


JSON

{

"IssuedInvoiceId": null,

"Year": null,

"InvoiceNumber": null,

"Numbering": null,

"DocumentNumbering": {

"ID": 11846,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Customer": {

"ID": 2272369,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"DateIssued": "2015-12-16T13:56:24.297",

"DateTransaction": "2015-12-16T00:00:00",

"DateTransactionFrom": "2015-12-16T00:00:00",

"DateDue": "2015-12-16T00:00:00",

"AddresseeName": "Končni kupec",

"AddresseeAddress": "-",

"AddresseePostalCode": "-",

"AddresseeCity": "-",

"AddresseeCountryName": null,

"AddresseeCountry": {

"ID": 192,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"RecipientName": "",

"RecipientAddress": "",

"RecipientPostalCode": "",

"RecipientCity": "",

"RecipientCountryName": "",

"RecipientCountry": null,

"Rabate": 0.00,

"ExchangeRate": 1.000000,

"DocumentReference": null,

"PaymentReference": null,

"Currency": {

"ID": 7,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Analytic": null,

"Document": null,

"IssuedInvoiceReportTemplate": {

"ID": 268448,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"DeliveryNoteReportTemplate": {

"ID": 254918,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Status": null,

"DescriptionAbove": "",

"DescriptionBelow": "",

"DeliveryNoteDescriptionAbove": null,

"DeliveryNoteDescriptionBelow": null,

"Notes": null,

"PaymentType": "G",

"Employee": {

"ID": 83257,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"PricesOnInvoice": "N",

"RecurringInvoice": "N",

"SalesValue": 0.00,

"SalesValueVAT": 0.00,

"InvoiceAttachment": null,

"EInvoiceAttachment": null,

"InvoiceType": "R",

"OriginalDocumentType": null,

"OriginalDocumentDate": null,

"PurposeCode": null,

"VatAccountingType": null,

"IssuedInvoiceRows": [{

"IssuedInvoiceRowId": null,

"IssuedInvoice": null,

"Item": {

"ID": 1070168,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"ItemName": "Umivanje las",

"RowNumber": 1,

"ItemCode": null,

"Description": null,

"Quantity": 1,

"UnitOfMeasurement": "kos",

"Price": 3,

"PriceWithVAT": 3.66,

"VATPercent": 22.00,

"Discount": 0.00,

"DiscountPercent": 0.00,

"Value": null,

"VatRate": {

"ID": 36,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Warehouse": null,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

},

{

"IssuedInvoiceRowId": null,

"IssuedInvoice": null,

"Item": {

"ID": 1070166,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"ItemName": "Žensko striženje",

"RowNumber": 2,

"ItemCode": null,

"Description": null,

"Quantity": 1,

"UnitOfMeasurement": "kos",

"Price": 21.311475,

"PriceWithVAT": 26,

"VATPercent": 22.00,

"Discount": 0.00,

"DiscountPercent": 0.00,

"Value": null,

"VatRate": {

"ID": 36,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Warehouse": null,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}],

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}


U ovom tekstu