Kako mogu da vidim da li je (pred)račun poslat putem e-mail-a?

Pošto se mailovi šalju preko Minimax servera, taj dokument ne možemo videti u našem e-mail programu u folderu Poslato.

Odustani: ako ne želimo poslati mail.

Pošalji: klikom šaljemo mail, kad server pošalje dokument ispisaće obaveštenje da je dokument poslat.

Za: ako je mail upisan u šifarniku stranke - pojavljuje se automatski. Možemo dopisati mail, taj mail možemo odavde sačuvati u podacima kupca.

Kp: Ako želimo da dobijemo kopiju, štikliramo. Dokument se onda istovremeno u PDF formatu šalje na dve adrese:

  • na adresu primaoca - kupca (polje Za),
  • kopija na adresu pošiljaoca - Vas (polje Od) za Vašu evidenciju.

U svom e-mail programu možete iz foldera Primljeno premestiti dokumenta u folder Poslato, ili da napravite novi folder za evidenciju poruka iz Minimax-a.

Od: ovaj podatak ne može da se menja.

Predmet: možemo da uredimo ponuđen naslov maila. 

Sadržaj: možemo da uređujemo, dopunimo, izmenimo. 

Priložite uz Izdat račun: tu je link do našeg računa, možemo dodati prilog još koji, obrisati, uređivati šta se šalje. 

 

 

 Jednom poslat mail ostaje u evidenciji, tako da kad kliknemo na dugme Pošalji e-mailom dobijamo informaciju ukoliko je mail poslat i kada i kome je mail slat:

 

U ovom tekstu