Direktno slanje e-faktura na SEF, iz izdatih računa

Omogućeno je direktno slanje e-fakture na SEF iz modula izdatih računa. Sada možete preskočiti korak Poštansko sanduče i direktno kada kreirate i izdate e-fakturu kliknuti na opciju Pošalji e-račun:

Dobićete validaciju da li je e-faktura uspešno poslata, a potom je možete pronaći i u poštanskom sandučetu u delu Izlazni dokumenti: 

Poštansko sanduče:

U ovom tekstu