Šifrarnici Stranke - uputstva za uvoz u Minimax (excel)

Stranke možemo uvoziti u program Minimax preko xml ili csv datoteke.


Knjiženja možemo uvoziti u program Minimax preko XML ili CSV datoteka.

 

A ovo uputstvo se odnosi na uvoz podataka preko csv datoteke (excel).

 

Za uvoz podataka treba pripremiti šablon u samom Minimax programu.
Ovaj šablon je već detaljno podešen, tako da ga program prepoznaje i uvozi podatke.
Jako je bitno:

- ne menjati zaglavlje ovog šablona koji kroz program dobijete
- popunjavati samo kolone ispod zaglavlja. Možete kopirati čitave kolone iz vašeg excela u ovaj. To je i cilj postupka.
- obratiti pažnju na datume, iza godine ne ide tačka
- obratiti pažnju na unos stranke, artikla, analitike, skladišta (kada je to dopunski podatak) pa uneti ŠIFRU koja je kod tog podatka u Minimax
- pročitati šta piše na svakoj koloni kad odaberemo neku ćeliju, naglašeno je šta je obavezan podatak. Njega ne smemo izostaviti.
- ne menjati vrstu dokumenta pri snimanju, nego ostaviti postojeću
- treba raditi kroz excel Microsoft Office a ne kroz OpenOffice
- ne pokušavati sa uvozom excela koji je formiran u drugom programu, čak ni koji je formiran izvozom iz Minimax-a jer takvi exceli sadrže drugačije podatke.
- kada uvezemo excel, osim kada program kaže da je format pogrešan, sve druge greške su nam dragoceni podaci koje samo u excelu ispravimo i napravimo nov uvoz, ispravan.
- NAPOMENA: ako smo napravili uvoz i sve je OK prošlo, a mi naknadno ustanovili da smo uvezli pogrešne podatke? Onda ispravimo excel i sačuvamo. Moramo u programu obrisati prethodni unos pa ponoviti sa ispravljenim excelom.
Zašto?
Zato što jednom uvežen excel za koji program javi da je u redu, da je napravio zapis ne možemo ispravljati novim drugačijim excelom, samo dupliramo podatke (početno stanje, artikli, radnici)!!! 

 

Kada je popunjen excel- sačuvamo šablon na svom računaru. 

Uvozom podataka napraviće se nalog za knjiženje u Dvojnom knjigovodstvu.

U meniju prečica izaberemo Uvoz iz excel-a.

1. Na spisku ponuđenih uvoza izaberete Stranke.

2. Izaberete opciju »Neka se pripremi predlog« i kliknete na dugme »Napravi predlog«.

3. Datoteku sačuvate na računar.

U nastavku je uputstvo, kako da pravilno unesete podatke u pripremljenu tabelu, da biste mogli bez problema da uvezete tu datoteku u program Minimax.

Sadržaj i redosled kolona ne smete menjati. Podatke u polja možete prilepiti iz drugih datoteka ili ih sami unositi.

 

Šifra

Ovaj podatak je obavezan.

Šifru možemo odrediti proizvoljno, važno je da se isra šifra ne ponovi u različitim redovima, svaka strana mora imati svoju šifru.

Najčešće je to šifra koja je korišćena u programu iz kojeg prenosimo podatke.

Primer šifre: 1

Naziv

Podatak je obavezan. 

Naziv stranke je proizvoljan podatak, možemo koristiti skraćeni ili puni naziv preduzeća.

Primer naziva: Saop d.o.o.

Adresa

Podatak je obavezan. Predstavlja sedište preduzeća

Adresa stranke je proizvoljan podatak, sastavljen iz naziva ulice i broja.

Primer adrese: Kotorska 64

Država

Podatak je obavezan.

Država stranke nije proizvoljan podatak, mora biti upisana šifra na osnovu šifarnika država. Taj šifarnik možete pronaći u programu Minimax u šifrarniku Stranaka, polje Država. 

Primer države: RS

Pošta

Podatak je obavezan.

Pošta stranke predstavlja poštanski broj.

Primer pošte stranke: 21000

Mesto pošte

Podatak je obavezan.

Mesto pošte stranke predstavlja grad.

Primer: Novi Sad

Naziv primaoca

Podatak se koristi na dokumentima, koje izdajemo strankama - kao naziv primaoca za poštu.

Ako polje na popunimo, koriste se podaci upisani u prethodnim poljima (sedište preduzeća).

Ako stranki šaljemo dokuemntaciju na sedište preduzeća, ovo polje ostavljamo prazno.

Primer naziva: Saop d.o.o.

Adresa primaoca

Podatak se koristi na dokumentima, koje izdajemo strankama - kao naziv radresa primaoca za poštu.

Ako polje na popunimo, koriste se podaci upisani u prethodnim poljima (sedište preduzeća).

Ako stranki šaljemo dokuemntaciju na sedište preduzeća, ovo polje ostavljamo prazno.

Primer adrese: Kotorska 64

Država primaoca

Podatak se koristi na dokumentima, koje izdajemo strankama - kao naziv država primaoca za poštu.

Ako polje na popunimo, koriste se podaci upisani u prethodnim poljima (sedište preduzeća).

Ako stranki šaljemo dokuemntaciju na sedište preduzeća, ovo polje ostavljamo prazno.

Primer države: RS

Pošta primaoca

Podatak se koristi na dokumentima, koje izdajemo strankama - kao naziv poštanski broj primaoca za poštu.

Ako polje na popunimo, koriste se podaci upisani u prethodnim poljima (sedište preduzeća).

Ako stranki šaljemo dokuemntaciju na sedište preduzeća, ovo polje ostavljamo prazno.

Primer pošte primaoca: 21000

Mesto pošte primaoca

Podatak se koristi na dokumentima, koje izdajemo strankama - kao naziv mesto pošte primaoca za poštu.

Ako polje na popunimo, koriste se podaci upisani u prethodnim poljima (sedište preduzeća).

Ako stranki šaljemo dokuemntaciju na sedište preduzeća, ovo polje ostavljamo prazno.

Primer mesta pošte primaoca: Novi Sad

 

PDV Obveznik

Veoma važan podataj jer utiče na zapise u poreskim evidencijama!

Podatak se ispunjuje sa velikim slovom D ako je stranka poreski obveznik odnosno velikim slovom N ako stranka nije poreski obveznik.

Ako podatak ne ispunimo, stranka će se uvesti u šifarnik kao Konačni potrošak.

D Pravno lice u sistemu PDV-a
Pravno lice nije u sistemu PDV-a
N Konačni potrošač - Fizičko lice (nije u sistemu PDV-a)
(prazno) Ako podatak nije izabran pretpostavlja se da je N -  Konačni potrošač - Fizičko lice  (nije u sistemu PDV-a)

Primer statusa poreskog obveznika stranke: D

Poreski identifikacioni broj

Podatak je obavezan, ako je prethodno polje poreski obveznik "D" u suprotnom podatak nije obavezan.

Primer PIBa stranke: 106713309

Matični broj

Podatak nije obavezan, u polje se upisuje matični broj stranke.

Primer matičnog broja stranke: 20665327

Šifra delatnosti

Podatak nije obavezan, u polje se upisuje šifra delatnosti po važećem šifrarniku.

Primer šifre delatnosti stranke: 72200

Identifikacioni broj

Podatak je obavezan ako je polje Poreski obveznik "D".

Identifikacioni broj predstavlja PIB sa prefiksom oznake države.

Primer identifikacionog broja stranke: RS106713309

Novčana jedinica

Šifru ili oznaku novčane jedinice unosimo u obliku kao što je u koloni NJ u Šifarnici > Kursevi.

Ukoliko podatak nije popunjen, prilikom uvoza će se popuniti domaća novčana jedinica.

Primer šifre novčane jedinice: EUR

Dani za dospeće

Podatak nie obavezan.

Predstavlja broj dana za dospeće na izdatim dokumentima u odnosu na datum izdavanja (rok plaćanja). 

Ako podatak ne popunimo, upisaće se broj 0.

Primer dana za dospeće stranke: 14

Procenat rabata

Podatak nije obavezan i predstavlja procenat rabata. Ako podatak ne popunimo, upisaće se broj 0.

Primer procenta rabata stranke: 3

Internet strana

Podatak nije obavezan i predstavlja adresu internet strane stranke.

Primer internet strane stranke:  www.Minimax.rs

Tekući račun

Podatak nije obavezan, u polje se upisuje tekuči račun bez razmaka ili crtica.

Primer rekućeg računa: RS16051008010777371

Ime i prezime kontakta

Podatak nije obavezan, u polje se upisuje ime i prezime kontakta (kontakt osobe) kod stranke.

Telefon

Podatak nije obavezan, u polje se upisuje telefonski broj kontakta kod stranke.

Elektronska pošta

Podatak nije obavezan, u polje se upisuje e-mail kontakta kod stranke.


Čuvanje dokumenta

Dokument čuvamo klikom na Datoteka > Sačuvaj (File > Save).

Ako se pojavi upozorenje, da dokument možda nije kompatibilan sa Unicoce formatom, kliknite na dugme Da (Yes).

 

 

Uvoz datoteke sa podacima u program Minimax

Datoteku sa podacima potom uvozimo u program Minimax na istom mestu gde smo preuzeli predlog. 

U meniju Ostalo izaberete Drugi uvozi.

1. Na spisku mogućih uvoza izaberete Stranke.

2. Izaberete opciju »Neka se uvezu podaci« i kliknite na dugme »Uvozi podatke«.

Program ispiše izveštaj o uvozu.

 

U ovom tekstu