Štampanje PK-2 obrasca

Kada unesemo osnovno sredstvo u registar osnovnih sredstava moramo i da ga stavimo u upotrebu da bi ono bilo vidljivo i u PK-2 obrascu.

 

Štampanje PK-2


  • Izaberemo Knjigovodstvo > Prosto knjigovodstvo 
  • Klik na dugme Knjiga PK-2
  • Izaberemo osnovno sredstvo za koje želimo da odštampamo PK-2
  • Kliknemo na dugme Odštampaj
U ovom tekstu