Masovne obrade u šifarniku artikala , opcija izmene prodajne cene

Kroz Šifarnici>Artikli>Masovne obrade, omogućena je masovna izmena prodajne cene na artiklu u šifarniku:

Nakon što u masovnim obradama označimo opciju za promenu prodajne cene na artiklu, potrebno je da čekiramo one artikle za koje želimo da menjamo prodajnu cenu:


Kliknemo na napred i isto uradimo i na sledećem koraku gde dobijamo pregled čekiranih artikala.

Dobijamo opcije za promenu prodajne cene na artiklu, gde možemo, za izabrane artikle, postojeću prodajnu cenu da : Povećamo i Smanjimo u određenom procentu ili da ručno unesemo istu cenu za sve označene artikle:

Možemo izabrati i opcije zaokruživanja dobijenih vrednosti:

Ceo br. > dobijeni iznos se zaokružuje na ceo broj (NPR. cena od 100,532165 = 101)

0,1  > zaokruživanje se vrši na jednu decimalu (NPR. cena od 100,532165=100,5)

0,01 > zaokruživanje se vrši na dve decimale (NPR. cena 100,532165 = 100,53)

10 > zaokruživanje se vrši na desetice ( NPR. cena 105 = 110 a cena 104=100 )

bez zaokruživanja >  nema zakruživanja

 Zaokruživanje se vrši korišćenjem metoda zaokruživanja naviše. Ako je izračunata poslednja vrednst manja od 5, vrednost će biti zaokružena kao manja vrednost; ako je jednaka ili veća od 5, vrednost će biti zaokružena kao veća  vrednost.

U ovom tekstu