Redovi zaliha - ukupan iznos

Na redovima zaliha možemo videti zbirno podatak o količini, nabavnoj vrednosti i prodajnoj vrednosti zaliha, koracima:

Poslovanje > Zalihe > Redovi

Pregled možemo ograničiti i po parametrima kako bi dobili zbirni podatak o količini, nabavnoj i prodajnoj vrednosti zaliha po određenom parametru.

U ovom tekstu