Izvoz spiska otvorenih stavki i spiska dužnika (excel)

Možemo izvoziti spisak dužnika sa ukupnim dugom i spisak otvorenih stavki.

U meniju Poslovanje > Otvorene stavke >Izvoz:

Dobijamo dve opcije izvoza u excel : Sve stavke ili samo Izvoz otvorenih stavki:

                                                                 U ovom tekstu