Slanje elektronske fakture na CRF

Od 16.12. portal za elektronske fakture ukida automatsku opciju slanja elektronske fakture prema javnim preduzećima na CRF.

Zbog toga smo razvili opciju čekiranja u zaglavlju izdatog račun u kom je unet kupac koji je javno preduzeće:


Sada svaki korisnik pri samoj izradi izdatog elektronskog računa čekira opciju da li se konkretan račun šalje i na CRF ili ne.

U ovom tekstu