Upozorenje na konačnom računu

Kada radimo konačan račun i predloženo je slanje na SEF eračun ukoliko pri dodavanju artikla avansa ukoliko ne popunimo polje veza ka avansu, pri izdavanju računa program će dati upozorenje da se račun na SEF-u biti neispravan.


U ovom tekstu