Dodatne validacije prilikom unosa e računa

Novom verzijom su unete i dodatne validacije validacije prilikom izdavanje e-fakura kako bi se smanjile mogućnosti dobijanja greške:

  • Ukoliko odaberemo referentni dokument, a ne odaberemo datum referentnog dokumenta i u osnov za račun ne unesemo broj referentnog dokumenta, program neće dozvoliti da izdamo račun dok ne unesemo datum i broj referentnog dokumenta. 

  • Ukoliko prilikom izdavanja e-fakture unesemo artikal bez naziva (ili naziv artikla sadrži samo razmake) dobićemo upozorenje da je naziv artikla obavezan podatak ukoliko se izdaje e-faktura. 

  • Uz elektronsku fakturu se može poslati samo prilog koji je u PDF formatu jer portal ne prepoznaje druge formate kao što su .jpeg, .png... ukoliko pokušamo da izdamo račun koji ima prilog sa ekstenzijom drugačijom od pdf-a dobićemo upozorenje:

  • Ukoliko je preko zupčanika u gonjem desnom uglu > u periodima za PDV > označeno u polju Unos cena u šifarnik/i dnevni izveštaj - Cena sa PDVom i želimo da dodamo rabat na e-fakturi, dobićemo upozorenje da nije moguće uneti rabat. Rabat je moguće dodati samo ukoliko je u periodima za PDV podešeno da su cene bez PDV-a. 
U ovom tekstu