Preuzimanje e-faktura sa SEFa nakon aktivacije API ključa

Sa prvim unosom API ključa u podešavanju organizacije i osvežavanjem poštanskog sadnučeta, program je povlačio primljene efakture za prethodnih 8 dana, a svaki naredni dan program sam radi osvežavanje i povlačenje faktura sa portala.


Sa novom verzijom programa prvi prvom osvežavanju sandučeta program povlači primljene efakture za prethodnih 30 dana.


Napomena:

Automatsko osvežavanje sadnučeta sa SEF-om : izvodi se u intervalima od 2 h, odnosno počinje ujutru od 07:15-08:15 i ako u tom periodu ne obradimo sve podatke organizacije, program će nastaviti za 2 sata. Kada se jednom osveži poštansko, neće se više osvežavati u toku dana za istu organizaciju jer SEF šalje podatke na dnevnom nivou danas za jučerašnji dan.

U ovom tekstu