Ograničen broj primaoca za slanje dokumenata na e-mail

Pri slanju dokumenata putem emaila ograničen je broj email adresa za slanje na 10:


U ovom tekstu