Izmena datuma na Izdatom računu

Kada se napravi izdati račun koji treba da se pošalje na SEF, ali taj račun se ne pošalje tog istog dana već nekog narednog dana dobija se greška prilikom slanja računa na SEF:


Da bi račun poslali na SEF potrebno je otkazati izdati račun izmeniti datum izdavanja računa (koji po pravilu mora biti "danas")  i poslati na SEF.

Program sada nudi mogućnost da prilikom izmene datuma izdavanja računa  ako je već izabran datum perioda pružanja usluga tj od-do prometa - isti automatski ne menja tačnije datum ostaje isti kao pre otkazivanja izdatog računa.

U ovom tekstu