Mogućnost unosa vrste povezanosti na stranci (matična/zavisna/povezana lica)

U šifarniku stranaka sada je moguće uneti Vrstu povezanosi: 

1. matično pravno lice

 2. zavisno pravno lice

3. ostala povezana pravna lica.


U zavisnosti od ovog izbora na stranci zavisiće i automatsko knjiženje za stranku.


Automatska konta za privredno društvo:


Automatska konta za drugo pravno lice:

U ovom tekstu