Upozorenje da originalni broj primljenog računa već postoji

Omogućeno je da program odmah prilikom unosa stranke i originalnog broja primljene fakture proveri da li račun sa ovim brojem već postoji u programu. Ova funkcionalnost programa je postojala ali tek prilikom potvrđivanja već potpuno unetog računa, a sada odmah prilikom unosa stranke i originalnog broja fakture dobijate upozorenje:

U ovom tekstu