Platna lista na stranom jeziku

Novom verzijom programa omogućena je štampa platne liste na stranom jeziku.

Preko podešavanje štampe možemo otvoriti novu štampu na stranom jeziku, to radimo sledećim koracima: podešavanje štampe > + nov > otvorimo novu štampu platne liste i izaberemo željeni jezik sa padajuće liste. 

Ukoliko nam neki od termina nije odgovarajući možemo ga urediti preko: Terminologija i prevodi 

Na prvom koraku obračuna zarada na tab-u pregled možemo izabrati koja od otvorenih štampi platnih lista će nam biti osnovna.

Platna lista koja je podešena kao osnovna se šalje zaposlenom putem mail-a direktno iz programa, a dodatne štampe možemo otvoriti, pregledati i odštampati po potrebi.
Na samom obračunu zarada ukoliko imamo samo još jednu štampu, pored osnovne štampe platne liste, dobićemo obe platne liste i osnovnu koju smo podesili na prvom koraku obračuna zarade i dodatnu, klikom na plusić dobijamo dodatnu platnu listu:

Ukoliko imamo više od dve otvorene štampe platne liste klikom na plusić dobijamo padajući meni kako bi izabrali koju od dodatnih štampi želimo da izaberemo:

Napomena: Ukoliko je naziv samog obračuna koji upisujemo na prvom koraku obračuna zarade na srpskom jeziku i izaberemo štampu platne liste na stranom jeziku sam naziv obračuna će ostati na srpskom jeziku i potrebno ga je promeniti na prvom koraku obračuna zarade kako bi konkretan platni list bio na stranom jeziku. 


U ovom tekstu