Automatsko otvaranje i pregled priloga na primljenom računu

Novom verzijom programa kada priložite datoteku (e-fakturu, PDF, JPEG...),  novom primljenom računu, automatski Vam se otvara prilog tako da nije potreban dodatni klik za otvaranje pdf-a.
Ako postoji više priloga, podrazumevano je da se prvo otvoriti PDF, ako postoji, a ako ima više PDF-ova, otvora se prvi:Takođe na pregledu primljenih računa (Poslovanje > Primljeni računi) sada možemo videti koji računi imaju dodate priloge bez da ulazimo u njih. Pored broja računa nalazi se mala spajalica koja označava da na tom računu ima zakačen prilog:

U ovom tekstu