Administracija

Šifarnici

Šifarnik je jedna od najbitnijih postavki programa. Korisnici najčešće kreću upravo od ovog dela. Saznajte kako da unesete nove stranke, radnike, artikle... Ili kako da uredite već postojeće, a možda i da ih obrišete. Sve je detaljno objašnjeno u narednim folderima.

Podešavanje štampe i numerisanje dokumenata

Možda ćete želeti da kreirate novu numeraciju i odvojite avansne račune od konačnih ili da da Vam knjižna odobrenja imaju posebnu numeraciju od klasičnih računa. Detaljan postupak kreiranja numeracije ćete videti na sledećem koraku. Da li želite da Vam se logo prikaže na izdatoj fakturi? Ili možda hoćete da se potpis prikaže na dokumentu? Sve u vezi podešavanja dokumenata u programu saznajte u narednim člancima.

Podešavanje organizacije

Kada otvorimo novu organizaciju, određujemo osnovna podešavanja kao i podešavanja za obračun PDVa; da li smo u sistemu PDVa i kakav poreski period koristimo.Ovaj folder sadrži informacije kako brisati i arhivirati organizaciju, kako naknadno uređivati podešavanje organizacije kao i kako preneti podatke iz jedne organizacije u drugu. Ovde možemo pogledati kako uneti,urediti ili brisati tekuće račune organizacije. Pored toga, ovde možemo pogledati uputstva za podešavanje pokazatelja,zadataka i prečica u programu.

Novosti u programu

U ovom folderu možete pratiti novosti programa sa svakom novom verzijom

Korisnici i njihova prava

Korisnik ima pristup do određenih organizacija i svim njihovim modulima sa svim pravima, koja možete dodatno ograničiti. U ovom folderu možete pogledati kako da dodate ili uklonite pristup određenoj organizaciji, kako da obrišete ili dodate korisnika i kako da uredite korisnička prava. Sve to možete pogledati sa aspekta knjigovođe i sa aspekta preduzetnika.

API - programska aplikacija

Minimax API je RESTful web servis koji vam omogućava da se povežete sa spoljnim aplikacijama za različite potrebe korišćenja. Omogućava vam da koristite određene funkcije koje su ugrađene u minimax. Ovde možete pogledati i preuzeti tehničku dokumentaciju.