Primeri izdatih računa

Articles

Izdati računi za građevinsku uslugu (po članu 10. Zakona o PDV)
Izdati računi za građevinsku uslugu (po članu 10. Zakona o PDV) - program Minimax
Avans- Kako da na IR upišem samo deo da je plaćen avansom?
Avans- Kako da na IR upišem samo deo da je plaćen avansom? - program Minimax
Avans primljen pre početka rada u Minimax-u, treba izdati Konačni račun
Avans primljen pre početka rada u Minimax-u, treba izdati Konačni račun - program Minimax
Izdavanje SVIH konačnih računa (i onih po članu 10)
Izdavanje SVIH konačnih računa (i onih po članu 10) - program Minimax
Avans- izdavanje avansnog računa (čl.10 i ostali)
Avans- izdavanje avansnog računa (čl.10 i ostali) - program Minimax
Da li možemo naknadno povezati izdavanje i izdati račun?
Da li možemo naknadno povezati izdavanje i izdati račun? - program Minimax
Izdat račun u stranoj novčanoj jedinici
Izdat račun u stranoj novčanoj jedinici - program Minimax
Izdati računi na stranom jeziku
Izdati računi na stranom jeziku - program Minimax
Knjižno odobrenje (storno izdatog računa)
Knjižno odobrenje (storno izdatog računa) - program Minimax
Ponavljajući računi
Ponavljajući računi - program Minimax