Knjiženje izdatih računa

Articles

Da li mogu početi sa unošenjem IR pre knjižnog otvaranja?
Pitanje: Da li mogu početi sa unošenjem IR pre knjižnog otvaranja? Odgovor: Da, možete početi sa unosom izdatih računa pre knjižnog otvaranja (bez obzira da li tek počinjete sa knjiženjem u Minimax-u ili je je potreban prenos u novu ...
Knjižno odobrenje - upisivanje u poresku evidenciju
Knjižno odobrenje - upisivanje u poresku evidenciju - program Minimax
Obračun PDV (primeri)
Na slici ispod su primeri mogućeg neslaganja podataka obračunatog PDV-a i/ili stanja na kontu i dobijenih knjiženja.  Ovo je kod naloga za knjiženje izdatog računa:     Ovo su primeri kod primljenog računa   NAPOMENA...
Podešavanje artikla, popunjavanje POPDV u IR kako utiče na obračun PDV
Podešavanje artikla, popunjavanje POPDV u IR kako utiče na obračun PDV - program Minimax