Najčešća pitanja o obračunu PDV

Articles

Da li mogu da pošaljem obračun PDV (obrazac PPPDV) preko portala e-porezi?
Da li mogu da pošaljem obračun PDV (obrazac PPPDV) preko portala e-porezi? - program Minimax
Da li moram za knjiženje troškova u novoj poslovnoj godini otvoriti novi poreski period?
Da li moram za knjiženje troškova u novoj poslovnoj godini otvoriti novi poreski period? - program Minimax
Greškom označeno pri otvaranju organizacije da smo u sistemu PDVa a nismo
Greškom označeno pri otvaranju organizacije da smo u sistemu PDVa a nismo - program Minimax
INO poklon bez računa + račun carine i carinskog PDV
INO poklon bez računa + račun carine i carinskog PDV - program Minimax
ŠEMA PR: podešavanje rashoda i polja POPDV u samom računu kako utiče na obračun PDV
ŠEMA PR: podešavanje rashoda i polja POPDV u samom računu kako utiče na obračun PDV - program Minimax