Najčešći primeri u zalihama

Articles

Negativan prijem
Poslovanje > Zalihe > Nov > KL Prijem   Prijem sa negativnim količinama vraćenih artikala (negativan prijem)- vraćamo robu dobavljaču/ili menjamo šifru/ili radimo zbog bilo čega skidanje sa stanja samo robno! Može...
Povrat robe dobavljaču (negativan prijem)
Povrat robe dobavljaču (negativan prijem) - program Minimax
Povrat robe od kupca (negativno izdavanje)
Povrat robe od kupca (negativno izdavanje) - program Minimax
Vezivanje više izdavanja na jedan izdat račun
Vezivanje više izdavanja sa zaliha na jedan izdat račun - program Minimax
Zavisni troškovi veleprodaje
Zavisni troškovi veleprodaje - program MInimax
Zavisni troškovi- ako je prijem u prethodnoj godini ili pre inventara
Zavisni troškovi- ako je prijem u prethodnoj godini ili pre inventara - program Minimax
Prodaja paketa kroz IR
Prodaja PAKETA (dva ili više artikla sa zaliha) kroz izdat račun - program Minimax