Najčešća pitanja

Articles

Ako smo u Minimax-u počeli da radimo u decembru, ako imamo početno stanje u pogrešnoj godini
Ako smo u Minimax-u počeli da radimo u npr. decembru mesecu, tada smo i otvorili firmu (nebitno da li je ona prva od nekoliko ili jedina)  Ukoliko imamo nameru da unosimo podatke tekuće godine iako je kraj iste- normalno ih unosite... Ovaj de...
Godišnje obrade- obaveštenje o konačnom obračunu amortizacije
Godišnje obrade- obaveštenje o konačnom obračunu amoritzacije - program Minimax
Da li će se nakon prelaska u novu poslovnu godinu videti podaci iz prethodne godine i gde?
Da li će se nakon prelaska u novu poslovnu godinu videti podaci iz prethodne godine i gde? - program Minimax
Kako da napravim u zalihama prelaz u narednu godinu?
Kada se završi jedna poslovna godina i kada je želimo zatvoriti i u programu (Knjigovodstvo > Godišnje obrade), u slučaju da imamo pokrenute zalihe program će Nam dati  upozorenje Godišnje obrade  ne možete pokrenu...
Moguće GREŠKE u zatvaranju godine
Moguće GREŠKE u zatvaranju godine - program Minimax
Rad u Minimax na kraju kalendarske godine
Rad u Minimax na kraju kalendarske godine - program Minimax