Određene vrste isplata

Articles

Naknade (godišnji odmor, bolovanje) iz proseka
Naknade (godišnji odmor, bolovanje) iz proseka - program Minimax
Obračun doprinosa za vlasnika i formiranje OD-O obrasca
Obračun doprinosa na najnižu osnovicu, za vlasnike koji nisu u radnom odnosu u svom preduzeću radimo u okviru obračuna plata sa drugim zaposlenim licima.   Pre svega, potrebno u šifarniku radnika urediti sledeća podešavanja: ...
Obračun zarade preduzetnika koji isplaćuje sebi platu
Obračun zarade preduzetnika koji isplaćuje sebi platu - program Minimax
Obračun zarade preduzetnika: sa ili bez plate
Obračun zarade preduzetnika: sa ili bez plate - program Minimax
Obračun zarade radnika Penzionera
Obračun zarade radnika Penzionera - program Minimax
Obračun zarade vlasnika preduzetnika penzionera
Obračun zarade vlasnika preduzetnika penzionera - program Minimax
Privremeni i povremeni poslovi
Privremeni i povremeni poslovi - program Minimax
Radni učinak
Radni učinak - program MInimax
Unos Vrste obračuna koje nema u padajućoj listi na 2.koraku plate
Unos Vrste obračuna koje nema u padajućoj listi na 2.koraku plate - program Minimax
Subvencije po članu 21Đ ZPDG
Subvencije po članu 21Đ ZPDG - program Minimax
Subvencija po članu 21ž
Kod obračuna zarade za radnike koji su oslobođeni po članu 21ž u programu postoje dva načina obračuna: Obračun po članu 21ž -bez dodavanja na neto radniku U ovom slučaju prilikom obračuna zarade obračunavaju se svi doprinosi s tim da pored on...