Osnovne mogućnosti -primljene narudžbine

Articles

Primljene narudžbine
Unos primljenih narudžbina je namenjen internoj kontroli nad narudžbinama kupaca i potvrđivanju narudžbi. Možemo pratiti datume narudžbina, potvrđivanja, predviđene isporuke i stvarne isporuke.
Delimično smanjivanje zaliha na osnovu primljene narudžbine
Delimično smanjivanje zaliha na osnovu primljene narudžbine - program Minimax
Masovne obrade u primljenim narudžbinama
Novom verzijom programa na primljenim narudžbinama dodata je opcija masovnih obrada . U programu možemo masovno uređivati primljene narudžbine.   Iz menija izaberemo Poslovanje > Primljene narudžbine >  dugme  Masovne obra...
Primljene porudžbine - napredna pretraga
Novom verzijom programa na naprednoj pretrazi primljenih narudžbina (Poslovanje > Primljene narudžbine > napredna pretraga) sada imamo i podatak o računu u koji je kopirana primljena narudžbina. Klikom na linkovan račun možemo direktno...