Štampanje, slanje i kopiranje izdatih računa

Articles

Izdali smo račun kupcu, zatim smo naknadno popravili podatke o adresi kupca. Na računu se još uvek vidi stara adresa kupca
Izdali smo račun kupcu, zatim smo naknadno popravili podatke o adresi kupca. Na računu se još uvek vidi stara adresa kupca-program Minimax
Kako da na dokumentima štampamo (skenirani) potpis?
Kako da na dokumentima štampamo (skenirani) potpis? - program Minimax
Kako da za stranku odredim posebnu vrstu štampanja?
Kako da za stranku odredim posebnu vrstu štampanja? - program Minimax
Kako mogu da vidim da li je (pred)račun poslat putem e-mail-a?
Kako mogu da vidim da li je (pred)račun poslat putem e-mail-a? - program Minimax
Kako mogu naknadno da popravim podatke na IR?
Kako mogu naknadno da popravim podatke na IR? - program Minimax
Kopiranje izdatog računa u nov račun ili knjižno odobrenje
Kopiranje izdatog računa u nov račun ili knjižno odobrenje - program Minimax
Masovne obrade izdatih računa
Masovne obrade izdatih računa - program Minimax