Podešavanje štampe

Articles

Podešavanje štampe dokumenata
Podešavanja štampe dokumenata - program Minimax
Podešavanja štampe - predračuni
Podešavanja štampe - predračuni - program Minimax
Podešavanja štampe - opomene
Podešavanja štampe - opomene - program Minimax
Podešavanja štampe - knjižna odobrenja
Podešavanja štampe - knjižna odobrenja - program Minimax
Podešavanje štampe DLP
Podešavanje štampe DLP - program Minimax
Bruto bilans na drugim jezicima
Bruto bilans na drugim jezicima - program Minimax
Unos nove štampe (IR, BB) na drugim jezicima
Unos nove štampe (IR, BB) na drugim jezicima - program Minimax
Podešavanje štampe Radni nalog
Podešavanje štampe Radni nalog - program Minimax
Primer nova štampa IR za poljoprivrednika
Kroz Podešavanje organizacije>Dokumenta>Podešavanje štampe dolazimo do podešavanja vezanih za štampu dokumenta: Kako bi napravili Novu štampu Izdatih računa potrebno je kliknuti na <Nov>: ...